می تونی بحث درباره نقاشی دیجیتال ، دیجیتال پینتیگ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!