چرا یادگیری انگلیسی برای کودکان آسان بنظر میرسد ؟

ذهن کودکان بسیار فعال است

کودک شما منحصر بفرد است، اما آنچه که همه ی کودکان در اختیار دارند، حس کنجکاوی ذاتی و توانایی درونی برای یادگیریست.
مغز ما پویاست و دائما فعال، و مغز یک کودک از همه ی افراد مشغول تر است.
تحقیقات نشان داده است که کودکان تقریبا دو برابر سریعتر از آنچه که در واقع صحبت میکنند، شروع به درک زبان میکنند.

بر اساس گفته های دکتر پاتریشیا کوهل، آنچه که در سر یک کودک میگذرد کمتر از علم ساخت موشک نیست.
او میگوید: در سه سالگی، مغز یک نوزاد در واقع دوبرابر فعالتر از مغز یک انسان بالغ است.
کوهل بیان میکند که نوزادان و کودکان در یادگیری زبان دوم نابغه اند.
او میگوید: کودکان، تمام صداهای موجود در همه ی زبان ها را میتوانند از هم تشخیص دهند…
و این امر بسیار قابل توجه است، چرا که من و شما نمیتوانیم این کار را انجام دهیم.

ما شنونده ای محدود به زبان و فرهنگ خود هستیم.
ما میتوانیم صداهای زبان خود را از هم تشخیص و تمیز دهیم،
اما در مورد زبان های خارجه این کار را نمیتوانیم انجام دهیم.
در صورتی که کودکان را در سنین پایین در معرض زبان های دیگر قرار دهید،
شما به آنها فرصت میدهید تا از توانایی ذاتی خود برای شنیدن و تشخیص صداهای
سایر زبانها بهره ببرند و همچنین ظرفیت یادگیری و درک آنچه که میشنوند را پیدا کنند.

انگلیسی برای کودکان