ساخت گیاهان طبیعی در Cinema 4D

اکثر صحنه ها بدون در نظر داشتن کاربرد نهایی، بر اساس یک ساختار انسانی
به وجود می آیند که اغلب از شاخ و برگ های طبیعی در گیاهان و درختان بهره مند هستند.
تضاد رنگ ها، بافت و شکل سبب افزایش محبوبیت طراحی نهایی و همچنین ایجاد سر زندگی و علاقه به یک قطعه خواهد شد.
با وجود گزینه های پیش فرض و آماده برای افزودن گیاهان، بهتر است در خصوص ساخت گیاهان سه بعدی و زیبای خود بیشتر بدانید.

به این منظور، می توانید از ابزارهای MoGraphدر Cinema 4D، با polygon proxy کم به عنوان یک حفره یا سوراخ استفاده کنید.
این فرایند ساده اما اثرگذار است و به آسانی با تنظیمات مختلف سازگار خواهد بود.
فایل ها در زیر موجود هستند، اما بهتر است سعی کنید به منظور درک بهتر از نحوه ی
عملکرد، دست به کار شده و خود فایل های مخصوص به خودتان را ایجاد کنید.