7 نکته ای که درباره ی عکاسی از طبیعت بی جان باید به خاطر بسپارید.

در عکاسی از طبیعت بی جان ، عکاس با کنترل تقریبا کامل بر روشنایی، حالت و ترکیب، تصویری را ایجاد میکند.
از آنجا که عکاسان بطور مستقیم فرایند تصویرسازی را تحت تاثیر قرار میدهند، عکسهای طبیعت بی جان، خلاقیت و سبک خود عکاسان را نشان میدهد؛
به همین علت، عکاسانی که در عکاسی از طبیعت بی جان تخصص دارند، با یک نمونه کار خلاقانه و منحصر به فرد کار را به اتمام میرسانند.
ولو اینکه حالت های عکاسی از طبیعت بی جان میتواند ترسناک بنظر برسد، امتحان کردن آن قطعا می ارزد.
در اینجا 7 نکته ، وجود دارد که شما باید در هنگام عکاسی از طبیعت بی جان آنها را به خاطر داشته باشید.