آموزش جامع تری دی مکس

تری دی مکس  +  وی ری  +  پست پروداکشن  +  ورکشاپ های مختلف

مخصوص بازار کار داخل و خارج از ایران . 

3dmax - آموزش تری دی مکس ، آموزشگاه 3dmax