رنگ و لعاب چیست؟

لعاب که در زبان انگلیسی به آن Glaze گویند ماده جدیدی نیست و سال هاست که بشر با آن آشناست. شاید لعاب بعد از شیشه در خدمت زیباسازی قرار گرفته باشد. در واقع لعاب نوعی شیشه است که در ترکیب شیمیایی خود تفاوتی با شیشه دارد. به این ترتیب که شیشه در اثر حرارت شکل می گیرد و به تنهایی قابل استفاده است در حالی که لعاب با خاک رس و یا فلز می تواند شکل بگیرد و به تنهایی نمی تواند تبدیل به شیء خاصی شود. لعاب وابسته به ظرف تغییر شکل پیدا می کند. البته شیشه و لعاب هر دو در اثر گرما و کوره فعال می شوند.
لعاب نوعی روکش مخصوص سفال، کاشی، و سایر اشیا می باشد که جلوه ظاهری خوبی به آن می بخشد. این لایه بسیار نازک و شیشه ای بوده و زیبایی سفال خام را چند برابر بیشتر می کند. لعاب علاوه بر ظاهر سازی و زیبایی بصری کاربردهای دیگری نیز دارد.
لعاب یک لایه شفاف و یا نیمه شفاف نازک است که بر روی لایه های رنگ آمیزی شده می نشیند و استحکام سفال را چند برابر می کند. لعابی که بر روی سفال در کوره پرداخته می شود ظرف را به طرز غیر قابل باوری نفوذ ناپذیر و درخشان می کند. لعاب پس از پخت بر روی کار روان نمی شود و حرکت نمی کند.
لعاب موجب تغییر ظاهر رنگ زمینه شده و بهبود رنگ و بافت را در ظروف به وجود می آورد. تغییر رنگ ظاهری سفال لعاب کاری شده در حدی است که پایه رنگ ثابت می ماند و بیشتر چسبندگی رنگ در نظر گرفته می شود. بدیهی است که این تغییر می تواند ارزش واقعی سفال را افزایش دهد.

فواید آموزش موسیقی به کودکان
مطالب مرتبط