آموزش رباتیک

دنیای امروز ما که به شدت و با سرعت هر چه تمامتر رو به پیشرفت است،
همیشه نیازمند ایده ها و استعدادهای تازه است.
روزی نیست که در اخبار و روزنامه و سایت ها، خبری مبنی بر دستیابی دانشمندان به یک تکنولوژی و فن آوری جدید را نشویم.
از عمده تکنولوژی هایی که به سرعت در حال رشد است، علم رباتیک است.
با پیشرفت این علم در آینده ای نه چندان دور، ربات ها کلیه امور محاسباتی و کارهای بدنی را به عهده خواهند گرفت و جایگزین نیروی انسانی خواهد شد.
همانگونه که امروزه در بسیاری از خطوط تولید انواع خودرو، دستگاههای برقی، قطعات الکترونیک، اعضای مصنوعی بدن و دیگر صنایع شاهد بکارگیری علم رباتیک هستیم.
موضوعی که در این بین اهمیت ویژه ای دارد این است که درک کنید فرزندانتان در کجای این داستان قرار دارند؟

آیا از اهمیت آموزش رباتیک به کودکان هیچ اطلاعی دارید؟
یا تا کنون به این موضوع اندیشده اید که اگر آنها بزرگ شوند و بعد از پایان تحصیلات به امید پیدا کردن کار باشند،
اصلا دیگر کاری برای آنها باقی می ماند که انجام دهند؟