نمونه ای از کلاس های آموزش آنلاین ایلاستریتور

 
اگر تصوری از کلاس مجازی ایلاستریتور ندارید، ویدیوهای زیر می‌تواند کمک‌تان کند و دید کلی نسبت به کلاس ایلاستریتور آنلاین به شما بدهد.