آموزش نقاشی

لذت نقاشی کردن را باید بارها و بارها تجربه کرد .
با نقاشی انسان به یک خودشناسی و دقیق تر دیدن دنیای پیرامون خود می رسد .
و در کنار آن از لذت آثاری که خلق می کند ، بهرمند می شود .

مزیت های کلاس های آموزش نقاشی تصویرگران پویا اندیش

کلاسهای آموزش نقاشی و طراحی پویا اندیش در فضایی مناسب برگزار می گردد ،
در انتخاب محل و طراحی فضا سعی گردیده محیطی فراهم شود که هنرجو نهایت بازدهی را کسب نماید .
سیاست کاری اساتید آموزش نقاشی پویا اندیش بر پایه رضایتمندی هر دو طرف هنرجو و استاد استوار بوده
بنابراین سعی گردیده تمامی احتیاجات و شرایط مورد نیاز برای برگزاری هر چه بهتر کلاسها و هرچه سریعتر به نتیجه رسیدن هنرجویان فراهم گردد.
برپایی نمایشگاه های سالانه از آثار هنرجویان از دیگر مزیت های این آموزشگاه می باشد
که با توجه به فضا و ظرفیت های موجود در مجموعه میسر گردیده ،
برپای این نمایشگاهها جهت تشویق هنرجویان و به بار نشستن زحمات ایشان می باشد
و در ایجاد یا پر بار گشتن رزومه کاری هنرجویان تاثیر بسزایی دارد.

آموزش نقاشی و طراحی