وینیتینگ در عکاسی

وینیتینگ

وینیتینگ در عکاسی

وینیتینگ کاهش وضوح یک عکس در حاشیه نسبت به مرکز عکس است.
ممکن است مرتب یا درهم برهم باشد.
معمولا عکاسان در این باره به قسمتی تیره فکر می کنند که از گوشه ها شروع می شود و
در برخی موارد برای درست کردن یک عکس گرد شده در طول لبه های عکس ادامه پیدا می کند.
دیگر اشکال وینیت شامل عکس هایی با حاشیه ای است که با رنگ سفید محو می شود،
خلوص رنگ ها حذف می شود یا در کل “رنگ پریده” به نظر می رسد.
مات بودن گوشه ها یا در طول لبه های یک عکس هم احتمالا وینیتینگ به حساب می آید.

بعضی افراد کلمه “وینیتینگ” را به عنوان طرحی کوچک و زیبا از صحنه ای از یک داستان توضیح می دهند.
این هم احتمالا تاثیر احساسی وینیتینگ در عکاسی است.
ما احساس می کنیم نگاهی کوتاه اما خیلی خوب به صحنه ای از یک داستان در حال پیشرفت انداخته ایم.

وینیتینگ
وینیتینگ

وینیتینگ در عکاسی از کجا آمده است؟

عوامل گوناگونی در وینیتینگ تیره تاثیر دارد؛ برای مثال، محدودیت های بینایی در لنزها
به خصوص در دوربین های سرگرم کننده با لنزها، آفتابگیرها، فیلترها و دیگر ملزومات ارزان که زاویه دید را کاهش می دهند.
وینیت تیره آشکارترین نمود را در دیافراگم های باز و گسترده به خصوص در لنزهایی با زاویه گسترده با فیلترهای پلاریزه دارد.
ممکن است در عکس هایی با جزئیات پیچیده پنهان باشد در حالی که در عکس هایی
شامل ویژگی های خیلی کم مثل آسمان صاف یا دیوارهای خالی بیشتر مشخص است.

از آنجایی که وینیت تیره معمولا نتیجه نور بسته شده است بعضی از عکاسان به خصوص
آنهایی که برای یک عکس ایده آل تلاش می کنند این مورد را ناخوشایند می دانند.
آنها احتمالا سعی می کنند این قسمت را برش دهند یا با استفاده از یک برنامه ویرایش عکس آن را درست کنند.

آموزش حرفه ای عکاسی و فیلمبرداری

ایجاد وینیتینگ در عکاسی به عمد

برای هدف هایی هنرمندانه، وینیتینگ خوشایند است و حتی به عکسی که ندارد اضافه می شود.
تکنیک های مختلفی برای پیاده کردن این تکنیک هست: عکسبرداری عمدی با دوربین،
لنز یا فیلتری که وینیتینگ را با سوزاندن لبه های بیرونی عکس ایجاد می کند؛
یا استفاده از نورگیرها در یک برنامه ویرایش عکس که حاشیه های عکس را تغییر می دهد.

بعضی از برنامه ها مثل فتوشاپ ویژگی دارد که به طور ویژه برای ایجاد وینیت تیره یا روشن طراحی شده است.
بعضی از عکاسان پیشنهاد می دهند لبه های یک فیلتر UV را با وازلین لکه دار کنید.
تاثیر این کار نتیجه ای بسیار جالب است اگرچه فکر می کنم تمیز کردن لنز می تواند خسته کننده باشد.

وینیتینگ

وینیتینگ در عکاسی پرتره ها

معمولا در عکس های پرتره از وینیتینگ با ایجاد یک شکل بیضی دور سوژه استفاده می شود.
با پردازش های film grain و black/white یا sepia، وینیت تیره هم تکنیکی خوب
برای ایجاد ظاهری قدیمی در یک عکس است چون لنزهای نسبتا بی کیفیت دوربین ها اغلب وینیتینگ را ایجاد می کنند.

وینیتینگ

وینیتینگ به عنوان بخشی از ادراک انسان

فکر کردن به وینیتینگ در شرایط روان شناسی بینش افراد سودمند است.
اگر وینیتینگ متقارن است نگاه را روی اواسط عکس متمرکز می کند و یک احساس مرکزیت ایجاد می کند.
گاهی اوقات این تاثیر می تواند کاملا موشکافانه باشد و بیننده آگاهانه به آن توجه نکند.
مثل روند شناختی تمرکز بر چیزی عمل می کند در حالی که توجه به هر حواس پرتی در حاشیه آگاهی را پایین می-آورد.
برای مثال خودتان را در حال خواندن کتاب یا تماشای تلویزیون تصور کنید.

توجه شما روی کلمات یا تصاویر زوم است در حالی که به ندرت به چیزهای دور کتاب یا تلویزیون توجه می کنید.
در برخی موارد وینیتینگ مثل چشم ما عمل می کند.
سلول های گیرنده به نام “مخروط ها” به رنگ حساس هستند و در مرکز شبکیه متمرکز
شده اند در حالی که یاخته های استوانه ای که نور را تشخیص می دهند نه رنگ را در حاشیه شبکیه پیدا می شوند.

وینیتینگ

احساسات و ایده های ایجاد شده با وینیتینگ

وینیتینگ تیره که آشکار یا کاملا چشمگیر باشد حس “نگاه کردن به درون” یا
“نگاه کردن به بیرون” مثلا از یک سوراخ، پنجره، تونل یا چیزهایی مثل این را ایجاد می کند.
ما حس می کنیم فضایی خارج از اینجا هست و ما از طریق یک دیواره یا سطحی صاف به آن نگاه می کنیم.
ما در این فضا هستیم، سوژه آن طرف، در آن فضا است و بین ما فاصله ای هست.
بعضی سوژه ها حس نگاه زیرچشمی را کاملا تقویت می کند.

افراد وقتی در یک موقعیت خودآگاه هستند یا وقتی آگاهی خود را از دست می دهند
مثل وقتی بی هوش میشوند ممکن است تاریکی که از حاشیه های بینایی شان نزدیک می شود را تجربه کنند.
در موقعیتی استرس زا بعضی افراد “بینایی تونل مانند” دارند.
یک عکاس احتمالا برای بازسازی چنین حس هایی مثل مسمومیت، محو شدن یا
شوکه کردن که ذهن تجربه می کند، از وینیت استفاده می کند.

وینیتینگ

وینیت سفید و تیره

وینیتینگ سفید هم به تمرکز نگاه کمک می کند اما تاثیر روان شناسانه دیگری که دارد می تواند با وینیت تیره کاملا متفاوت باشد.
تصویری که در آن وینیتینگ سفید به کار رفته است احساس سبکی، دلبازی و فرازمینی
بیشتری منتقل می کند انگار که در خواب و خیال یا رویا باشیم.
به همین دلیل وینیتینگ سفید در عکس های روشن تر بهتر کار می کند.
به جای نشان دادن سوژه در فضایی دوردست تمایل به انتقال سرخوشی عکس به بیننده دارد.
برای سوژه هایی که شاد، خوش و لذت بخش هستند مثل عکاسی عروسی
وینیتینگ سفید معمولا کاربرد بهتری از وینیتینگ تیره که احساساتی مثل درونگرایی، دمدمی یا حتی بدشگونی را ایجاد می کند دارد.

محو شدن لبه های عکس با رنگ سفید می تواند این احساس را ایجاد کند که سوژه در فضای اطراف گسترده شده است.
در برخی موارد ممکن است سوژه ها ناپدیدشده ظاهر شوند در حالی که در بقیه موارد به نظر می رسد “در حال پیدا شدن” هستند.
وینیتینگ تیره می تواند این احساس را ایجاد کند که تیرگی به سوژه ای که ناپدید یا احاطه شده است نزدیک می شود.
یا در عکس هایی با سوژه های روشن یا رنگارنگ در مرکز وینیت تیره این احساس
ایجاد می شود که نور به تاریکی نفوذ می کند یا مثل نور معروف انتهای تونل است.

در هر دو محوشدگی سفید و سیاه لبه ها، ممکن است لبه های یک عکس دیده نشوند.
در نتیجه، احتمالا تصویر و سوژه ها طوری به نظر می آیند انگار روان، شناور، نامحدود یا بدون مرز هستند.
بدون چارچوبی مشخص که بیننده را از عکس جدا کند ما هم ورود روان شناسانه به عکس را راحت تر می بینیم.

وینیتینگ در عکاسی

وینیت متقارن و غیر متقارن

وقتی وینیت دور حاشیه تصویر متقارن نباشد، حس تعادل به هم خورده می تواند این
احساسات را در ضمیر افراد افزایش دهد و ناجور کند.
وینیتینگ متقارن می تواند بیشتر از کار پیش پاافتاده ای مثل متمرکز کردن نگاه بیننده
روی عنصری از تصویر که در مرکز نیست یا ایجاد تعادل برای دیگر عناصر تصویر به کار گرفته شود.

وینیتینگ عکاسی
عکاسی
دوره عکاسی حرفه ایی
آموزش عکاسی حرفه ایی
دوره عکاسی حرفه ایی

جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط کلاس های آموزش عکاسی

سوالات و پاسخ هایی  که در این بخش بیشتر مطرح شده است .

وینیتینگ کاهش وضوح یک عکس در حاشیه نسبت به مرکز عکس است.
ممکن است مرتب یا درهم برهم باشد.

معمولا عکاسان در این باره به قسمتی تیره فکر می کنند که از گوشه ها شروع می شود و
در برخی موارد برای درست کردن یک عکس گرد شده در طول لبه های عکس ادامه پیدا می کند.

بله ، هم بصورت حضوری و هم بصورت آنلاین و غیرحضوری برگزار می کنیم برای اطلاعات بیشتر داخل سایت تصویرگران پویا اندیش شوید.

خلوص رنگ ها حذف می شود یا در کل “رنگ پریده” به نظر می رسد.
مات بودن گوشه ها یا در طول لبه های یک عکس هم احتمالا وینیتینگ به حساب می آید.

بعضی افراد کلمه “وینیتینگ” را به عنوان طرحی کوچک و زیبا از صحنه ای از یک داستان توضیح می دهند.
این هم احتمالا تاثیر احساسی وینیتینگ در عکاسی است.

عوامل گوناگونی در وینیتینگ تیره تاثیر دارد؛ برای مثال، محدودیت های بینایی در لنزها
به خصوص در دوربین های سرگرم کننده با لنزها، آفتابگیرها، فیلترها و دیگر ملزومات ارزان که زاویه دید را کاهش می دهند.

منظور از کیفیت نور، میزان سخت یا نرم بودن آن است در هنگام ظهر که خورشید در بالای آسمان قرار دارد و هیچ ابری برای فیلتر کردن نور وجود ندارد، نور سخت است.

مطالعه بیشتر

معرفی و بیوگرافی هانری کارتیه برسون
عکاسی سیاه و سفید + راهنمایی کامل برای مبتدیان
عکاسی کلوز آپ چیست؟ + 30 ایده برای گرفتن عکس از نمای نزدیک
عدم تقارن در عکاسی چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟!
عکاسی صنعتی چیست ؟
8 ویژگی برجسته یک عکاس خبری
عکاسی به سبک مراقبه ذن به چه صورت است؟
عکاسی از غذا
مبانی عکاسی
آموزش ترکیب بندی در عکاسی
عکاسی از سر و شانه ( عکاسی هدشات )
عکاسان برتر و حرفه ای چه ویژگی ها و مهارت هایی دارند؟
چطور از تکنیک موشن بلور در عکاسی استفاده کنیم؟
عکاسی کرلیان چیست؟ + راهنمایی کامل
عکاسی با موبایل
10 نکته که کیفیت عکس شما را ارتقا میبخشد
عکاسی تئاتر چیست؟ + 30 ایده جالب در مورد عکاسی تئاتر و سینما
فوتوژورنالیسم
عکس پرتره و عکاسی پرتره چیست ؟
چگونگی بالابردن کیفیت عکاسی در نور کم با افزایش ISO
12 نکته مهم و کاربردی برای تبدیل شدن به عکاس حرفه ای
پس زمینه در عکاسی چه اهمیتی دارد
نورپردازی در عکاسی
چگونگی عکاسی انتزاعی با کاغذ رنگی
آخرین فرصت ثبت نام دوره های آموزش هنری و نرم افزاریاینستاگرام پویا اندیش - کلیک کنید .
+