آموزش ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

آموزش تصویری فتوشاپ : ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

در این آموزش با استفاده از تکنیک های فوتوشاپ ساخت یک
پوسته ی تخم مرغ شکسته و زرده ی آن را به شیوه ی واقع گرایانه می آموزیم.

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

مرحله ی یک
ابتدا کار را با ایجاد یک سند جدید در 300 dpi (Ctrl+N) آغاز نموده و
سپس یک لایه ی جدید(Ctrl+Shift+N) با نام «background»(پس زمینه) اضافه می کنیم.

مرحله ی دو
پس زمینه را به رنگ خاکستری در می آوریم. در اینجا از k:40 استفاده شده است.

مرحله ی سه
در یک لایه ی جدید، از قسمت «shapes» یک بیضی ایجاد می کنیم
و نام آن را به «eggshell» تغییر می دهیم.

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

مرحله ی چهار
کلیدهای Ctrl+T (ابزار تغییر شکل) را فشرده و بیضی را به شکل عکس زیر در می آوریم.

مرحله ی پنج

کلیدهای Ctrl+Enter را فشرده و شکل بیضی را رنگ می کنیم.

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

مرحله ی شش
یک gradient overlay به لایه ی «eggshell» اضافه می کنیم که کدهای رنگ آن به این صورت هستند.
location 0:#fbfae1 location 50: # fd9f28 و location 100: # f4d3a8

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

مرحله ی هفت
سپس زاویه (angle) را به عدد ۲۱ تغییر داده و سایر تنظیمات را به همان شکل باقی می گذاریم.

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

مرحله ی هشت
از ابزار قلم (pen tool) برای کشیدن شکلی مانند تصویر زیر استفاده می کنیم.

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

مرحله ی نه
یک لایه ی جدید ایجاد نموده و نام آن را به «egg bottom» تغییر می دهیم
و آن را به رنگ # f7ebbf در می آوریم.
این لایه را در زیر لایه ی «egg shell» قرار می دهیم.

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

مرحله ی ده
از ابزار laso (laso tool) استفاده نموده و لبه های «egg shell» را دندانه دار می کنیم.

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

مرحله ی یازده

یک لایه ی جدید ایجاد نموده و آن را بر روی لایه ی «egg shell» قرار می دهیم.
همه ی سایه گذاری ها و نورپردازی های لایه ی زیری در این لایه اجرا می شوند.
می توانید نام این لایه را به shade یا highlight و هر اسم مناسب دیگر تغییر دهید.

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

مرحله ی دوازده

پیش از انجام سایه گذاری باید در پوسته ی تخم مرغ ضخامت ایجاد کنیم.
برای انجام این کار تنها کافیست کلید Ctrl را نگه داشته و بر روی لایه ی «eggshell» کلیک کنید.
سپس یک لایه ی جدید ساخته و آن را به رنگ سفید یا سفید مایل به زرد در می آوریم.

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

مرحله ی سیزده
حال، این لایه را در زیر لایه ی «eggshell» قرار داده و آن را اندکی
به سمت پایین و کمی به راست حرکت می دهیم.
تصویر را نگاه کنید.( در حین انجام این کار هیچ انتخاب و گزینه ی دیگری لازم ندارید.
این لایه باید پر رنگ برجسته باشد تا بعد آن را تنظیم کنیم).

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

مرحله ی چهارده
در این مرحله مقداری سایه در پایین تخم مرغ ایجاد می کنیم.
لایه ی «shade» را انتخاب نموده و با یک قلموی گرد و نرم ( opacity 10-20، flow 60-70)
و با رنگ # b99e7c قسمت علامت گذاری شده را سایه گذاری می کنیم.
در این قسمت نباید شتابزده عمل کنید. برای این بخش ۲ تا ۳ حرکت قلمو کافی خواهد بود.

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

مرحله ی پانزده

حالا به قسمت هیجان انگیز کار یعنی ایجاد زرده ی تخم مرغ رسیدیم.
پیش از انجام این کار، یک لایه ی جدید ایجاد کرده و با لایه ی «egg shell» ادغام می کنیم.
لایه های بعدی بر روی این لایه قرار خواهند گرفت.
یک لایه ی جدید برای قسمت زرده ی تخم مرغ ایجاد می کنیم.
نام آن را به «yellow» تغییر داده و بر روی لایه ی «egg shell» قرار می دهیم.
سپس یک دایره ایجاد کرده و آن را به رنگ دلخواه در می آوریم.
پیش از افزودن رنگ می توانید یک feather با radius 15- 20 اضافه کنید.

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

مرحله ی شانزده
حال این شکل را تغییر داده و آن را به شکل زیر در می آوریم.
( باید حتما مانند تصویر در زیر لایه ی «egg shell» قرار گیرد)

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

مرحله ی هفده

حالا یک gradient overlay جدید به لایه ی «yellow» اضافه کرده و زاویه(angle) را بر روی ۷۵ قرار می دهیم.
و رنگ های gradient را به این ترتیب تنظیم می نماییم:
location 0: #fc8b24، location 20: # ffaa03، location 50: # ffc411، location 80: # fece22، location 100: # fbb71c.

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

مرحله ی هجده
یک لایه ی جدید ایجاد نموده و نام آن را به «highlights» تغییر دهید.
این لایه را در زیر لایه ی «yellow» قرار داده و مانند تصویر زیر چند شکل پیچیده ایجاد کنید.
در اینجا از ۳ دایره استفاده شده است.

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

مرحله ی نوزده
کلیدهای Ctrl+Enter را فشرده و با رنگ سفید رنگ آمیزی کنید.
Opacity این لایه را بر روی ۲۰ تا ۳۰ تنظیم کنید.

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

مرحله ی بیست

یک لایه ی جدید ایجاد نموده و نام آن را به «egg white» تغییر داده و آن را بین
لایه های «egg shell» و «yellow» قرار دهید، سپس یک بیضی ایجاد کرده و آن را
همانند شکل زیر تغییر دهید( در صورتی که از marque tool استفاده می کنید
کلیک راست کرده و transform selection را انتخاب نمایید).

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

مرحله ی بیست و یک

کلید Enter را فشرده و یک feather با Radius 10 اضافه کرده
و با # fba63a رنگ آمیزی کنید و opacity لایه را بر روی ۷۰ تنظیم کنید.

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

مرحله ی بیست و دو
کلید Ctrl را فشرده و بر روی لایه ی yellow کلیک کنید.
یک feather با radius 20 اضافه کرده و با # f09128 رنگ آمیزی کنید.

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

مرحله ی بیست و سه
حالا لایه را در زیر لایه ی «yellow» قرار داده و آن را مانند تصویر زیر اندکی به سمت پایین و چپ حرکت دهید.

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

مرحله ی بیست و چهار
یک لایه بر روی همه ی این لایه ها ایجاد نموده و مانند تصویر زیر کمی هایلایت سفید اضافه کنید.
از یک براش با لبه های نرم و سختی ۷۰ تا ۸۰ استفاده کنید
و در صورت لزوم می توانید از smudge tool به منظور کسب نتایج بهتر استفاده نمایید.

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

مرحله ی بیست و پنج
با استفاده از یک پاک کن با لبه های نرم و opacity حدودا ۲۰، قسمت مشخص شده را پاک کنید.
حالا این لایه طبیعی تر شده است.

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

مرحله ی بیست و شش
حالا یک لایه ی جدید در بالای لایه ی پس زمینه(background) ایجاد نموده و با # 6d7074 رنگ آمیزی کنید.
این لایه سایه های تخم مرغ خواهند بود.

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

مرحله ی بیست و هفت

در اینجا یک Gaussian blurr ( از قسمت filters) با radius 80 اعمال شده و opacity لایه بر روی ۸۰ تنظیم شده است.
سپس با استفاده از ابزار transform سایه ها به شکل زیر تغییر شکل یافته اند.

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

مرحله ی بیست و هشت
یک لایه ی جدید بر روی لایه ی «egg shell» ایجاد نموده و چند خط و نقطه ی سفید اضافه می کنیم.

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

مرحله ی بیست و نه
از ابزار smudge برای لکه گذاری خطوط همانند تصویر زیر استفاده می کنیم.
سپس opacity را بر روی ۷۰ تا ۸۰ قرار می دهیم.

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

مرحله ی سی
از ابزار blurr برای صاف کردن لبه ها استفاده می کنیم(لایه ی «bottom» و لایه ی «eggshell»).

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

مرحله ی سی و یک
همچنین از ابزار smudge بر روی ضخامت لبه ها استفاده می کنیم.

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

مرحله ی سی و دو
در انتها لایه ی پس زمینه را به gradient overlay تغییر داده و از ترکیب خاکستری تا سفید استفاده می کنیم.

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ

نتیجه ی نهایی

ساخت تخم مرغ در فتوشاپ
تفاوت فتوشاپ با ایلوستریتور و ایندیزاین

جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط کلاس فتوشاپ

مطالعه بیشتر

ایلوستریتور یا فتوشاپ مسئله این است!
تفاوت ایندیزاین و ایلاستریتور در چیست؟
آموزش ادیت فانتزی تصویر در فتوشاپ
مجسمه سازی سه بعدی : چگونه با سبک خودتان کار کنید
چگونگی شبیه سازی انفجارها در نرم افزار Maya
نحوه ساخت قلموی سه بعدی هندسی فوتوشاپ با Cinema 4D
ساخت اشکال چند وجهی در Cinema 4D
چگونگی آماده سازی اسناد InDesign برای چاپ تجاری
چرا طراحی و کدگذاری را در Adobe Dreamweaver انجام دهیم؟
زیبراش چیست ؟ چگونه کار می کند و چه کاربردهایی دارد؟
آموزش افکت های ترکیب متن و تصویر
ایلوستریتور چیست ؟ به همراه فیلم آموزشی
اهمیت ایندیزاین
چاپ CMYK در برابر RGB : تفاوت‌ در چیست؟
کاربرد های اتوکد
افکت پورتال در نرم افزار مایا
کاربردهای زیبراش ؛ طراحی اتومبیل با زیبراش
ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ « انقراض دایناسورها»
ویژگی های راینو 6
10 نکته برای کسانی که با Adobe Illustrator کار میکنند
ساخت گیاهان طبیعی در Cinema 4D
مقایسه Visualize سالید ورکس در دو نسخه استاندارد و پروفشنال
طبیعی ترین روش روتوش و کاهش چروک های صورت در فتوشاپ
10 نکته مفید درباره Dreamweaver
آخرین فرصت ثبت نام دوره های آموزش هنری و نرم افزاریاینستاگرام پویا اندیش - کلیک کنید .
+