ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

  • pouyaandish photoshop dainasor2 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

در این آموزش، مراحل ساخت یک نقاشی دیجیتالی از «انقراض دایناسورها» در فوتوشاپ را به شما
نشان خواهیم داد. شاید این مراحل تا حدودی دشوار بوده و پیچیده به نظر رسد اما امتحان آن ضرری
نخواهد داشت.
نکته: این آموزش فوتوشاپ در برنامه ی Photoshop CC اجرا شده و ممکن است برخی از تصاویر با
تنظیمات و چیدمان برنامه ی شما متفاوت باشند، برخی از براش ها منحصرا در برنامه ی
Photoshop CS6 و یا نسخه های بالاتر قرار دارند.

در اینجا پیش نمایشی از تصویر نهایی این آموزش قرار گرفته است:
(برای بزرگتر شدن تصویر بر روی آن کلیک کنید) اشتراک VIP در نرم افزار PSD Vault
فایل PSD این آموزش را می توانید از طریق اشتراک ماهیانه با هزینه ی ماهیانه ی
۶.۹۵ دلار دانلود کنید.
البته علاوه بر این فایل PSD بیش از ۲۰۰ فایل PSD دیگر و علاوه بر آن بسیاری از
فایل های آموزشی فوتوشاپ را دریافت کنید.

مرحله ی یک

یک سند جدید در ابعاد ۱۴۰۰ در ۷۹۳ پیکسل با زمینه ی سیاه ایجاد کنید.
تصویر منظره ی ۱ را در فوتوشاپ بارگذاری کرده و قسمت زیر را انتخاب کنید:
قسمت انتخاب شده را در سند جدید کپی پیست کنید و آن را در پایین صفحه قرار دهید:
از یک پاکن نرم برای محو کردن لبه ی بالایی چمن همانند تصویر زیر استفاده کنید:

لایه های تنظیم زیر را به عنوان ماسک بر روی لایه ی چمن اعمال کنید:
Black and White
Levels

pouyaandish photoshop dainasor8 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»
pouyaandish photoshop dainasor7 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

و تا اینجا به این تصویر رسیدیم:

pouyaandish photoshop dainasor9 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

مرحله ی دو

دوباره بر روی تصویر منظره ۱ قسمتی از آسمان را انتخاب کنید:
این قسمت انتخاب شده را در سند کپی پیست می کنیم، با استفاده از یک پاکن نرم
بزرگتر بخش های زیر را از آسمان پاک کنید:

لایه ی تنظیم زیر را زیر را به عنوان ماسک به لایه ی آسمان اعمال می کنیم:
Black and White
Levels

pouyaandish photoshop dainasor13 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»
pouyaandish photoshop dainasor12 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

تا این مرحله چنین تصویری خواهیم داشت:

pouyaandish photoshop dainasor14 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

از یک براش ابری (cloud brush) برای ایجاد ابر بر روی زمین همانند تصویر زیر
استفاده کنید:

pouyaandish photoshop dainasor15 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

مرحله سه

تصویر منظره ۲ را در فوتوشاپ بارگذاری کنید. کوه سمت راست را انتخاب کنید:
قسمت انتخاب شده را در سند کپی پیست کنید، آن را در قسمت راست سند قرار دهید.
از یک پاکن نرم برای محو کردن لبه های آن و ادغام آن با بقیه ی تصویر استفاده کنید:

لایه ی تنظیم زیر را به عنوان ماسک به این لایه ی کوه جدید اضافه کنید:
Black and White
Levels

pouyaandish photoshop dainasor19 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»
pouyaandish photoshop dainasor18 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

تا اینجا تصویر به این شکل خواهد بود:

pouyaandish photoshop dainasor20 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

مرحله ی بالا را دوباره تکرار کنید، یک قسمت کوه دیگر در قسمت چپ صحنه
اضافه کنید:

pouyaandish photoshop dainasor21 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

مقداری ابر در اطراف کوه های تازه اضافه شده بکشید:

pouyaandish photoshop dainasor22 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

مرحله چهار

تصویر دایناسور ۱ را در فوتوشاپ وارد کنید. آن را به سند حرکت دهید:
دایناسور را در موقعیت زیر قرار دهید:

تنظیمات تصویر زیر را به این لایه ی جدید دایناسور اعمال کنید:
Black and White
Levels

pouyaandish photoshop dainasor26 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»
pouyaandish photoshop dainasor25 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

تصویر دایناسور ۲ را در فوتوشاپ بارگذاری کنید، دایناسور را از تصویر جدا کنید:
آن را در قسمت نشان داده شده قرار دهید:

تنظیمات تصویر زیر را به این لایه ی دایناسور جدید اعمال کنید:
Black and White
Levels

pouyaandish photoshop dainasor30 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»
pouyaandish photoshop dainasor29 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

تا اینجا تصویر به این شکل درآمده است:

pouyaandish photoshop dainasor31 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

یک دایناسور دیگر در قسمت زیر اضافه کنید:
مقداری ابر در اطراف دایناسور اضافه نمایید:

pouyaandish photoshop dainasor32 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

مرحله پنج

به تصویر منظره ۲ رفته، کوه پایینی تصویر را انتخاب کنید:
آن را به سند کپی پیست کنید، با استفاده از یک پاکن نرم قسمت های مشخص شده از
لایه ی جدید را پاک کرده تا آن را با سایر قسمت های تصویر ادغام نمایید:

تنظیمات تصویر زیر را به لایه ی کوه اعمال کنید:
Black and White
Levels

pouyaandish photoshop dainasor36 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»
pouyaandish photoshop dainasor35 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

مرحله شش

تصویر آتش را در فوتوشاپ بارگذاری کنید، قسمت پایین تصویر را انتخاب کنید:
قسمت انتخاب شده را در سند کپی پیست کنید، اندازه ی آن را تنظیم نموده و در بالای مرکز کوه قرار دهید.
حالت ادغام این لایه را به Screen تغییر دهید.

قسمتی از آتش را از میان این شعله ها انتخاب کنید:

pouyaandish photoshop dainasor39 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

این قسمت های آتش را به سند کپی پیست کنید، حالت ادغام را برای لایه ی جدید
آتش به Screen تغییر دهید، و آن را در اطراف دایناسور قرار دهید:

pouyaandish photoshop dainasor40 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

در اینجا آتش بیشتری در صحنه اضافه شده است:

pouyaandish photoshop dainasor41 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

مرحله هفت

تصویر سیاره را در فوتوشاپ بارگذاری کنید.
تصویر را در سند کپی پیست کنید، آن را در مرکز صفحه قرار دهید:
با استفاده از یک پاکن نرم، لبه های سیاره را محو کنید:

تنظیمات زیر را در سیاره اعمال کنید:
Black and White
تا اینجا تصویر به این شکل خواهد بود:

pouyaandish photoshop dainasor44 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

مرحله هشت

در اینجا می توانیم مقداری افکت meteor (شهاب) در اطراف صحنه اضافه می کنیم.
یک قسمت کوچک سفید در آسمان ایجاد کنید:
همانند تصویر زیر از براش ابری(cloud brush)‌ برای کشیدن دنباله استفاده کنید،
اندازه و زاویه ی آن را با استفاده از ابزار transform تنظیم کنید:
این مرحله را تکرار نموده و مقدار بیشتری از شهاب سنگ در اطراف صحنه اضافه کنید:

مرحله نه

تقریبا کار به پایان رسیده است.
در مرحله ی نهایی تصویر را مسطح کرده و لایه ی پس زمینه را تکثیر کنید،
فیلتر Accented Edges زیر را بر روی لایه ی تکثیر شده اعمال کنید:
ماسک لایه ی زیر (رنگ قرمز در تصویر) را به لایه ی تکثیر شده اعمال کنید:

تا اینجا تصویر به این شکل درآمده است:
با استفاده از لایه های تنظیم تعادل رنگ رنگ های بیشتری اضافه کرده و این افکت پایانی: (برای بزرگ شدن تصویر کلیک کنید)
آموزش در اینجا به پایان رسیده است.
امیدواریم که این نکات برای شما مفید و جذاب بوده باشند.

pouyaandish photoshop - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»
photoshop gallery call to action 5 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»
photoshop gallery call to action 4 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»
photoshop gallery call to action 1 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»
photoshop gallery call to action 2 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»
photoshop gallery call to action 3 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط کلاس های فتوشاپ

مطالعه بیشتر

۱۲ نکته در نورپردازی سه بعدی واقع گرایانه
کاربردهای زیبراش ؛ بازی سازی با زیبراش
آموزش ساخت کهکشان در فتوشاپ
آرشیکد یا رویت ؟
ایا لازم است که شما پریمیر پرو را بیاموزید ؟
ساخت گیاهان طبیعی در Cinema 4D
نحوه ساخت پس زمینه بوکه در ایلوستریتور
چگونه از ابزار براش در فتوشاپ استفاده کنیم
کاربرد های اتوکد
کاربردهای Project Manager در Premiere Pro
طراحی با قلم نوری در کورل
آماده سازی فایل برای چاپ در ایندیزاین
10 موردی که نمی دانستید با ZBrush می توان انجام داد.
چگونگی شبیه سازی انفجارها در نرم افزار Maya
نرم افزار اتوکد چیست ؟
آموزش تصویری ساخت قلعه در فتوشاپ
افکت پورتال در نرم افزار مایا
کاربردهای زیبراش ؛ تصویرسازی با زیبراش
نحوه ی ساخت قلموی سه بعدی هندسی فوتوشاپ با Cinema 4D
پریمیر چیست ؟
ساخت شخصیت های کارتونی در cinema 4d
نصب نرم ­افزار راینو گلد
کاربرد اتوکد در مهندسی مکانیک
کاربردهای زیبراش ؛ پرینت سه بعدی با زیبراش
زیبراش چیست ؟ چگونه کار می کند و چه کاربردهایی دارد؟
10 نکته و ابزار ضروری برای کسانی که کار با Adobe Illustrator را شروع کرده اند
کاربردهای زیبراش ؛ طراحی جواهر با زیبراش
شروع ثبت نام دوره های جدید آموزشی - تلفن های تماس : 05 05 58 22 - 587 587 22 - 110 111 28
+