ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

  • pouyaandish photoshop dainasor2 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

در این آموزش، مراحل ساخت یک نقاشی دیجیتالی از «انقراض دایناسورها» در فوتوشاپ را به شما
نشان خواهیم داد. شاید این مراحل تا حدودی دشوار بوده و پیچیده به نظر رسد اما امتحان آن ضرری
نخواهد داشت.
نکته: این آموزش فوتوشاپ در برنامه ی Photoshop CC اجرا شده و ممکن است برخی از تصاویر با
تنظیمات و چیدمان برنامه ی شما متفاوت باشند، برخی از براش ها منحصرا در برنامه ی
Photoshop CS6 و یا نسخه های بالاتر قرار دارند.

در اینجا پیش نمایشی از تصویر نهایی این آموزش قرار گرفته است:
(برای بزرگتر شدن تصویر بر روی آن کلیک کنید) اشتراک VIP در نرم افزار PSD Vault
فایل PSD این آموزش را می توانید از طریق اشتراک ماهیانه با هزینه ی ماهیانه ی
۶.۹۵ دلار دانلود کنید.
البته علاوه بر این فایل PSD بیش از ۲۰۰ فایل PSD دیگر و علاوه بر آن بسیاری از
فایل های آموزشی فوتوشاپ را دریافت کنید.

مرحله ی یک

یک سند جدید در ابعاد ۱۴۰۰ در ۷۹۳ پیکسل با زمینه ی سیاه ایجاد کنید.
تصویر منظره ی ۱ را در فوتوشاپ بارگذاری کرده و قسمت زیر را انتخاب کنید:
قسمت انتخاب شده را در سند جدید کپی پیست کنید و آن را در پایین صفحه قرار دهید:
از یک پاکن نرم برای محو کردن لبه ی بالایی چمن همانند تصویر زیر استفاده کنید:

لایه های تنظیم زیر را به عنوان ماسک بر روی لایه ی چمن اعمال کنید:
Black and White
Levels

pouyaandish photoshop dainasor8 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»
pouyaandish photoshop dainasor7 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

و تا اینجا به این تصویر رسیدیم:

pouyaandish photoshop dainasor9 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

مرحله ی دو

دوباره بر روی تصویر منظره ۱ قسمتی از آسمان را انتخاب کنید:
این قسمت انتخاب شده را در سند کپی پیست می کنیم، با استفاده از یک پاکن نرم
بزرگتر بخش های زیر را از آسمان پاک کنید:

لایه ی تنظیم زیر را زیر را به عنوان ماسک به لایه ی آسمان اعمال می کنیم:
Black and White
Levels

pouyaandish photoshop dainasor13 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»
pouyaandish photoshop dainasor12 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

تا این مرحله چنین تصویری خواهیم داشت:

pouyaandish photoshop dainasor14 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

از یک براش ابری (cloud brush) برای ایجاد ابر بر روی زمین همانند تصویر زیر
استفاده کنید:

pouyaandish photoshop dainasor15 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

مرحله سه

تصویر منظره ۲ را در فوتوشاپ بارگذاری کنید. کوه سمت راست را انتخاب کنید:
قسمت انتخاب شده را در سند کپی پیست کنید، آن را در قسمت راست سند قرار دهید.
از یک پاکن نرم برای محو کردن لبه های آن و ادغام آن با بقیه ی تصویر استفاده کنید:

لایه ی تنظیم زیر را به عنوان ماسک به این لایه ی کوه جدید اضافه کنید:
Black and White
Levels

pouyaandish photoshop dainasor19 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»
pouyaandish photoshop dainasor18 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

تا اینجا تصویر به این شکل خواهد بود:

pouyaandish photoshop dainasor20 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

مرحله ی بالا را دوباره تکرار کنید، یک قسمت کوه دیگر در قسمت چپ صحنه
اضافه کنید:

pouyaandish photoshop dainasor21 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

مقداری ابر در اطراف کوه های تازه اضافه شده بکشید:

pouyaandish photoshop dainasor22 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

مرحله چهار

تصویر دایناسور ۱ را در فوتوشاپ وارد کنید. آن را به سند حرکت دهید:
دایناسور را در موقعیت زیر قرار دهید:

تنظیمات تصویر زیر را به این لایه ی جدید دایناسور اعمال کنید:
Black and White
Levels

pouyaandish photoshop dainasor26 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»
pouyaandish photoshop dainasor25 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

تصویر دایناسور ۲ را در فوتوشاپ بارگذاری کنید، دایناسور را از تصویر جدا کنید:
آن را در قسمت نشان داده شده قرار دهید:

تنظیمات تصویر زیر را به این لایه ی دایناسور جدید اعمال کنید:
Black and White
Levels

pouyaandish photoshop dainasor30 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»
pouyaandish photoshop dainasor29 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

تا اینجا تصویر به این شکل درآمده است:

pouyaandish photoshop dainasor31 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

یک دایناسور دیگر در قسمت زیر اضافه کنید:
مقداری ابر در اطراف دایناسور اضافه نمایید:

pouyaandish photoshop dainasor32 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

مرحله پنج

به تصویر منظره ۲ رفته، کوه پایینی تصویر را انتخاب کنید:
آن را به سند کپی پیست کنید، با استفاده از یک پاکن نرم قسمت های مشخص شده از
لایه ی جدید را پاک کرده تا آن را با سایر قسمت های تصویر ادغام نمایید:

تنظیمات تصویر زیر را به لایه ی کوه اعمال کنید:
Black and White
Levels

pouyaandish photoshop dainasor36 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»
pouyaandish photoshop dainasor35 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

مرحله شش

تصویر آتش را در فوتوشاپ بارگذاری کنید، قسمت پایین تصویر را انتخاب کنید:
قسمت انتخاب شده را در سند کپی پیست کنید، اندازه ی آن را تنظیم نموده و در بالای مرکز کوه قرار دهید.
حالت ادغام این لایه را به Screen تغییر دهید.

قسمتی از آتش را از میان این شعله ها انتخاب کنید:

pouyaandish photoshop dainasor39 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

این قسمت های آتش را به سند کپی پیست کنید، حالت ادغام را برای لایه ی جدید
آتش به Screen تغییر دهید، و آن را در اطراف دایناسور قرار دهید:

pouyaandish photoshop dainasor40 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

در اینجا آتش بیشتری در صحنه اضافه شده است:

pouyaandish photoshop dainasor41 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

مرحله هفت

تصویر سیاره را در فوتوشاپ بارگذاری کنید.
تصویر را در سند کپی پیست کنید، آن را در مرکز صفحه قرار دهید:
با استفاده از یک پاکن نرم، لبه های سیاره را محو کنید:

تنظیمات زیر را در سیاره اعمال کنید:
Black and White
تا اینجا تصویر به این شکل خواهد بود:

pouyaandish photoshop dainasor44 - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

مرحله هشت

در اینجا می توانیم مقداری افکت meteor (شهاب) در اطراف صحنه اضافه می کنیم.
یک قسمت کوچک سفید در آسمان ایجاد کنید:
همانند تصویر زیر از براش ابری(cloud brush)‌ برای کشیدن دنباله استفاده کنید،
اندازه و زاویه ی آن را با استفاده از ابزار transform تنظیم کنید:
این مرحله را تکرار نموده و مقدار بیشتری از شهاب سنگ در اطراف صحنه اضافه کنید:

مرحله نه

تقریبا کار به پایان رسیده است.
در مرحله ی نهایی تصویر را مسطح کرده و لایه ی پس زمینه را تکثیر کنید،
فیلتر Accented Edges زیر را بر روی لایه ی تکثیر شده اعمال کنید:
ماسک لایه ی زیر (رنگ قرمز در تصویر) را به لایه ی تکثیر شده اعمال کنید:

تا اینجا تصویر به این شکل درآمده است:
با استفاده از لایه های تنظیم تعادل رنگ رنگ های بیشتری اضافه کرده و این افکت پایانی: (برای بزرگ شدن تصویر کلیک کنید)
آموزش در اینجا به پایان رسیده است.
امیدواریم که این نکات برای شما مفید و جذاب بوده باشند.

pouyaandish photoshop - ساخت نقاشی دیجیتالی در فوتوشاپ : « انقراض دایناسورها»

جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط کلاس های فتوشاپ

5.0
امتیاز کاربر 0 (0 رای)
درحال ارسال

مطالعه بیشتر

پریمیر چیست ؟
ایلوستریتور چیست ؟
ساخت شخصیت های کارتونی در cinema 4d
ساخت اشکال چند وجهی در Cinema 4D
ساخت پاشیده شدن قطرات با realflow
نحوه ی ساخت قلموی سه بعدی هندسی فوتوشاپ با Cinema 4D
افکت پورتال در نرم افزار مایا
بررسی Adobe Audition CC | فرآیند تولید پادکست
مجسمه سازی در زیبراش
کاربردهای زیبراش ؛ طراحی اتومبیل با زیبراش
کاربردهای زیبراش ؛ طراحی جواهر با زیبراش
کاربردهای زیبراش ؛ زیبراش در صنعت تبلیغات
کاربردهای زیبراش ؛ پرینت سه بعدی با زیبراش
اهمیت آموزش نرم افزار ایلوستریتور
بهترین " هاست " برای Dreamweaver چیست ؟
کاربرد کورل در گرافیک
آرشیکد یا رویت ؟
کورل دراو چیست ؟
کاربردهای Project Manager در Premiere Pro
ایا لازم است که شما پریمیر پرو را بیاموزید ؟
10 نکته و ابزار ضروری برای کسانی که کار با Adobe Illustrator را شروع کرده اند
مدل های Rhino: طراحی یک فایل سه بعدی قابل چاپ
ساخت تصاویر چهره با سبک ماژیک و آبرنگ با استفاده از Illustrator
تفاوت Photoshop و Illustrator و InDesign
نحوه ساخت پس زمینه بوکه در ایلوستریتور
راهنمای جامع درباره ی چگونگی آماده سازی اسناد InDesign برای چاپ تجاری
ادغام داده ها یا data merge در ایندیزاین : یک آموزش سریع
قالب‌بندی صفحه و ابزارهای طراحی ایندیزاین
اهمیت ایندیزاین
آموزش ساخت کهکشان در فتوشاپ
سال نو مبارک . ثبت نام کلیه رشته ها با هزینه های سال 97 فقط تا پایان فروردین ماه 98 - تلفن تماس : 05 05 58 22 - 587 587 22
+