چگونگی شبیه سازی انفجارها در نرم افزار Maya

انفجارها از بازی های ویدئویی گرفته تا فیلم های اکشن، بخش بزرگی از سرگرمی ها هستند.
گرچه بیشتر انفجارهایی که در این فضاها مشاهده می کنیم، حقیقی نیستند.
ایجاد انفجارها روندی طولانی دارد.
می توانید همه ی واحدهایی که به کار می گیرید را بررسی نموده و سوختی که باعت روشن شدن آن می شود را در ذهن بررسی نمایید.
همچنین می توانید میزان تاثیر آن و رنگ هایی که از آن ساطع می شود و همچنین مسیرهای آن را تعیین نمایید.
همه ی این ها در مجموع منجر به یک انفجار زیبا در کار خواهد شد.
در این آموزش با نحوه ی ایجاد یک صحنه ی انفجار زیبا آشنا خواهید شد.

cinema 4d - چگونگی شبیه سازی انفجارها در نرم افزار Maya
step 1 - چگونگی شبیه سازی انفجارها در نرم افزار Maya

۱. FumeFX را به کار اندازید

کاربری FumeFX با ابزار درون برنامه ای بسیار آسان است.
به این خاطر که با V-Ray و دیگر نرم افزارها تعامل خوبی دارد و به این صورت در تولیدات فیلم و بازی های ویدئویی تاثیرگذار خواهند بود.
آخرین نسخه سرعتی دو برابر نسخه ی ۳.۰ دارد، بنابراین در روند کار بهینه خواهد بود.

۲. بهینه سازی صحنه

ماشینی که به سمت نقطه ی مبدا به سرعت حرکت می کند، با اجزا در سرعت بالا در تعامل خواهد بود تا یک صحنه ی انفجار مشابه با حقیقت ایجاد کند.
در صورتی که می خواهید مشابه سازی کنید،‌ می توانید اشکال هندسی را بهینه سازی کنید.
نسخه ی دیگری از اشکال هندسی خود در شبیه سازی استفاده کنید، و بعد می توانید در زمان طراحی آن را با نسخه ی قوی تری جایگزین کنید.

step 2 - چگونگی شبیه سازی انفجارها در نرم افزار Maya
step 3 - چگونگی شبیه سازی انفجارها در نرم افزار Maya

۳. اندازه ها را در نظر بگیرید

پیش از آغاز شبیه سازی، همه چیز را اندازه گیری کنید.
باید تصمیم بگیرید که از کدام واحد استفاده خواهید نمود.
سانتی متر واحد مناسبی است اما متر برای اندازه های حقیقی مناسب تر خواهد بود.
می توانید از مقیاس نمونه مانند یک انسان استفاده کنید و از همه ی شبیه سازی ها و اجزای متناسب اطمینان یابید.
در صورتی که اندازه ها درست نباشند، کار واقع گرایانه نخواهد شد.

۴. نوبت ایجاد اجزای مختلف است

FumeFX به یک سوخت نیاز دارد، چیزی مشابه با اشکال هندسی اولیه که آتش انفجار از آنجا آغاز خواهد شد.
به این ترتیب می توانید اجزای n را با تغییر واسط مایا به FX module، از طریق منوی nParticles و انتخاب Create Emitter ایجاد کنید.
به این ترتیب Omni emitter باز شده و با توجه به نسخه ی مایا point و sphere ایجاد خواهد شد.
این اجزا بعدا افروخته خواهند شد.

step 4 - چگونگی شبیه سازی انفجارها در نرم افزار Maya
step 5 - چگونگی شبیه سازی انفجارها در نرم افزار Maya

۵. Ground Plane و Self Collision

در این مرحله باید از اجزا یک انفجار ایجاد کنید. اولین قدم افزودن ground plane می باشد.
ابتدا به Nucleus node رفته و بعد Ground Plane را انتخاب کنید.
در آنجا می توانید گزینه ی Use Plane را فعال کرده و بعد Plane های متعددی برای تعامل اجزا اضافه کنید.
به nParticleShape node و زیر Collisions رفته و اطمینان یابید که Self Collide فعال باشد.
باید یک جریان از اجزا بر روی زمین ایجاد کنید.

۶. به volume Emitter تغییر دهید

به قسمت Emitter node و زیر basic Emitter Attributes رفته و Emitter Type را به Volume تغییر دهید.
و بعد در زیر Volume Emitter Attributes بروید و Volume Shape را به Sphere از Cube تغییر دهید.
در زیر همین زبانه، Volume Sweep را بر روی ۱۸۰ تنظیم کنید.
Emitter را چرخانده و قسمت مسطح آن را با زمین یعنی جایی که می توانید بعدا آن را قرار دهید، موازی کنید.
در اینصورت شکل اصلی انفجار در تعامل با صحنه اجاد خواهید نمود.

step 6 - چگونگی شبیه سازی انفجارها در نرم افزار Maya
step 7 - چگونگی شبیه سازی انفجارها در نرم افزار Maya

۷. رتبه ی اجزا را تنظیم کنید

باید گودالی از اجزا بر روی زمین ایجاد کنید که از Volume Emitter به وجود می آید.
حال تغییراتی در اجزا ایجاد می کنیم.
به قسمت Emitterرفته و رتبه را تا 6k تا 10k تغییر دهید.
نگران استفاده ی فضا در رایانه نباشید، در اینجا تنها یک یا دو فریم از اجزا را منتشر می کنیم.
به قسمت nParticleShape بروید. اندازه ی اجزا را به میزان دلخواه تغییر دهید.
در اینصورت تصور بهتری از ظاهر و عملکرد انفجار خواهید داشت.

۸. تولید اجزا

در Emitter node می توانید رتبه ها را وارد کنید.
پیش از فریم انفجار، رتبه را بر روی ۰ قرار دهید تا هیچ یک از اجزا پیش از آن ایجاد نشوند.
در فریم انفجار، رتبه ی دلخواه مثلا ۶۰۰۰ را وارد سازید.
سپس رتبه ی یک یا دو فریم بعدی را نیز روی همین مقدار قرار دهید.

step 8 - چگونگی شبیه سازی انفجارها در نرم افزار Maya