۱۲ نکته در نورپردازی سه بعدی واقع گرایانه

نورپردازی در هر یک از پروژه های هنری اصل اساسی به شمار می رود.
در سطح اولیه، روشی برای مشاهده ی اجزا است.
اما سینماگران به شما خواهند گفت که روشنایی که تاثیرات ویژه تری به دنبال دارد.
نورپردازی به اثر شما حال و هوای جدید داده و سبک قطعه را تنظیم می نماید.
همچنین با ظرافت نگاه بینده را به قسمت خاصی از اثر هدایت می کند.

نورپردازی روشی برای پیشبرد فضای سه بعدی به حساب می آید، و حس و حال گرمای رنگ روغن را به عکس می دهد.
در صورتی که به دنبال مدل سازی اجزای دنیای واقعی هستید- مانند
Porsche Legend 964 در اینجا – نورپردازی اعمال شده باید حس واقع گرایانه ی یک عکس را انتقال دهد.

3d lighting 1 - ۱۲ نکته در نور پردازی سه بعدی واقع گرایانه