نحوه ی استفاده از اشکال ترکیبی در شخصیت های انیمیشنی

استفاده از استخوان در مدل های سه بعدی بسیار موثر می باشد، برخی مواقع این روش
متناسب نیست و حالات چهره یکی از این مواقع است.
در این مواقع ساخت اشکال ترکیبی روشی به نسبت بهتر از استفاده از weight maps در هر موقعیتی است.
به این ترتیب باید استخوان ها را کنار گذاشته و تنظیم برخی اشکال ترکیبی ساده را
به کار برید و از آنها به درستی در انیمیشن های خود استفاده کنید.

۱. با آخرین geometry آغاز کنید

برای شروع به mesh نیاز دارید.
پیش از آغاز، geometry نهایی را جاگذاری کنید تا از هماهنگی راس ها با نسخه ی اصلی اطمینان یابید.
در اینجا از یک سر ساده استفاده شده تا آموزش سریعتر و آسان تر شود اما می توانید
از همین روش در تکمیل شخصیت های پیچیده نیز استفاده نمایید.