آموزش خلاقیت در هنر و کسب و کار

دوره خلاقیت در هنر و کسب کار :

مرکز آموزش های تخصصی هنر تصویرگران پویا اندیش برای اولین بار در ایران در برپایی دوره ای آموزشی برای بدست آوردن ایده و خلاقیت در هنر و کسب کار با استفاده از روش های کنترل ذهن و نرمش های مغزی می باشد و از دوستان هنرمند و هنرجویان عزیزی که علاقمند به یادگیری صحیح ایده پردازی و خلاقیت هستند و یا دغدغه یافتن ایده ای نو و خاص در رشته هنری مورد فعالیتشان دارند ،
دعوت به شرکت در این کلاس آموزشی می نماید .

موارد آموزشی دوره خلاقیت :