تقارن در معماری

طراحی داخلی تقارن در معماری

لغت Symmetrie که در زبانهای اروپایی معادل کلمه تقارن می باشد از لغت یونانی “
Symmetria” گرفته شده است که معنای اصلی آن ملیح ، هماهنگ و خوش شکل بوده است.
به عبارت دیگر معنی این لغت سابقا مثل امروز به (( تقارن )) محدود نبوده است .

ویترویوس می نویسد: ( فرم پردازی معبد براساس سیمتری است که معمار بایستی دقیقا
قوانین آن را رعایت کند.
سیمتری حاصل تناسب است که یونانیان به آن Analogia می گویند و تناسب وقتی
بوجود می آید که تمامی اجزاء ساختمان و نیز کل ساختمان براساس یک واحد محاسبه
شده که در تمام آنها مشترک است طرح شده باشد .
به این طریق است که سیستم سیمتری بوجود می آید .

تقارن یکی از ارکان اصلی زیبایی شناسی است و ویژگی های بصری است که در تمامی
فرم های طبیعی می توان مشاهده کرد.
نمونه بارز آن را در بدن انسان می توان نام برد ، مانند دو چشم ، دو گوش ، دو بازو ، دو پا
و به همان اندازه در جانواران و گیاهان قابل مشاهده است.

تقارن در معماری به 3 صورت جلوه گر می شود : { انعکاس ، محوری ، انتقالی }

تقارن در معماری : انعکاس

تقارن انعکاس به آینه شدن یک عنصر حول یک محور با خط اشاره می کند .
این نوع تقارن می تواند در هر جهتی اتفاق افتد تا زمانی که عناصر در دو طرف خط آینه یکسان باشد و
فرم های طبیعی هم راستا با سطح زمین رشد کرده یا حرکت می کنند ، تقارن بازتابی را به نمایش خواهد گذاشت.

تقارن در معماری : چرخشی

به چرخش یک عنصر حول یک مرکز مشترک اشاره دارد. تقارن چرخشی در هر زاویه و هر نوع محوری یا عناصر یک مرکز مشترک داشه باشند اتفاق می افتد .

تقارن در معماری
تقارن در نعناری

تقارن در معماری : انتقالی


به قرارگیری عناصر یکسان در نقاط مختلف فضا اشاره دارد .
تقارن انتقالی در هر جهت و هر فاصله ای تا جایی که جهت پایه عناصر حفظ شود، اتفاق می افتد ،
مثال ان در طبیعت می توان به دسته ماهی ها که در آب حرکت می کنند اشاره شود.


از ویژگی های زیبایی شناسانه که
فرم های متقارن دارند ، این فرم ها ویژگی های دیگری
دارند که برای طراحان بسیار مفید است .

فرم های متقارن توجه بیشتری را جلب می کند و بیشتر از سایر عناصر به خاطر سپرده می شوند.
فرم های متقارن از فرم های نامتقارن ساده تر هستند و از این رو ساده تر هم به ذهن
ماندگار می شوند.
مثال عینی تر این موضوع در بین مردم چهره متقارن جذاب تر از چهره های نامتقارن به نظر
می رسند.

یکی از اساسی ترین و ماندگار ترین جنبه های زیبایی ، تقارن است که در طبیعت بسیار موج می زند .
از تقارن برای انتقال تعادل ، هماهنگی و ثبات و پایداری بهره می برند .
پیشنهاد می شود در زمانی که ماندگاری ، خوانایی ، به خاطر سپردن پروژه ای که برای
شما مهم و اصل استاز ترکیب های متقارن جهت جذابیت و زیبایی بهره بگیرد .

نمونه های بسیار تکامل یافته تقارن را می توانید در بناهای کلاسیک مشاهده کنید ،
بهره گیری از تقارن های پیچیده و چند گانه در طراحی ساختارهایی را نتیجه می دهد که برای چشم ها خوشایند و جالب هستند.
در مواردی هم می توانیم این سه مدل تقارن را در یک بنا مشاهده کرد مانند کلیسای جامع نوتردام (Notre Dome)

انواع تقارن

جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط کلاس های دکوراسیون داخلی

سوالات و پاسخ هایی  که در این بخش بیشتر مطرح شده است .

لغت Symmetrie که در زبانهای اروپایی معادل کلمه تقارن می باشد از لغت یونانی “
Symmetria” گرفته شده است .

معنای اصلی آن ملیح ، هماهنگ و خوش شکل بوده است.
به عبارت دیگر معنی این لغت سابقا مثل امروز به (( تقارن )) محدود نبوده است

بله ، هم بصورت حضوری و هم بصورت آنلاین و غیرحضوری برگزار می کنیم برای اطلاعات بیشتر داخل سایت تصویرگران پویا اندیش شوید.

سیمتری حاصل تناسب است که یونانیان به آن Analogia می گویند و تناسب وقتی
بوجود می آید که تمامی اجزاء ساختمان و نیز کل ساختمان براساس یک واحد محاسبه
شده.

تقارن یکی از ارکان اصلی زیبایی شناسی است و ویژگی های بصری است که در تمامی
فرم های طبیعی می توان مشاهده کرد.

تقارن انعکاس به آینه شدن یک عنصر حول یک محور با خط اشاره می کند .
این نوع تقارن می تواند در هر جهتی اتفاق افتد.

ه چرخش یک عنصر حول یک مرکز مشترک اشاره دارد. تقارن چرخشی در هر زاویه و هر نوع محوری یا عناصر یک مرکز مشترک داشه باشند اتفاق می افتد .

شروع ثبت نام دوره های آموزش آنلاین و مجازی - تماس : 05 05 58 22 - 587 587 22 اینستاگرام تصویرگران پویا اندیش - کلیک کنید .
+