آموزش های ما به گونه ای است که فرزند شما مطالب را درک کرده و اعتماد به نفس در استفاده از زبان انگلیسی را به دست خواهد آورد .

رده سنی ۵ سال
کلاس ها به صورت خصوصی و نیمه خصوصی برگزار میشود و تعداد نفرات کلاس های نیمه خصوصی ۳ تا ۵ نفر میباشد
کتاب ها : little pockets ، pockets
سایر کتاب ها و وسایل آموزشی جانبی : Story Book ، Video ، film ، Flash Cards ، Posters ، Music
تعداد جلسات هر ترم ۱۴ الی ۱۶ جلسه بسته به سطح زبان آموز میباشد

⇓   فیلم آموزش زبان کودکان ۵ ساله   ⇓