تقویت تلفظ انگلیسی

کودکانی که در هجی کردن از همکلاسی های خود عقب می افتند، کسانی که لغات را
به راحتی فراموش میکنند یا حروف را هنگام نوشتن با یکدیگر اشتباه میگیرند،
کودکانی هستند که نیازمند توجهی خاص، محبت آمیز و با ملاحظه در خانه هستند تا بتوانند بر موانع یادگیری خاص خود غلبه کنند.
اجبار به انجام یک فعالیت یا خواسته ی بیش از حد تنها موجب تشدید احساس منفی کودک درباره ی ان موضوع میشود.
در اینجا چند پیشنهاد برای شما وجود دارد که سایر پدر و مادر ها با موفقیت از آن برای کمک به کودکانشان در زمینه تقویت تلفظ انگلیسی استفاده کردند.

برای تقویت تلفظ انگلیسی ، مهارتهای گفتاری و شنیداری را بهبود بخشید.

هجی کننده های خوب معمولا خواننده های خوب، گوینده های خوب و غیره نیز هستند.
استفاده از کتابخانه محلی یا کتابخانه مدرسه به فرزند شما در بهبود برخی از این مهارتها کمک میکند.
مدت زمانی تلویزیون دیدن او را محدود کنید.
کودک شما نمیتواند با تلویزیون صحبت کند.
کودکان نیازمند این هستند تا با زبانی را که مینویسند، استفاده کنند.
به فرزندتان فرصت صحبت کردن با خودتان را بدهید.