تقویت مهارت شنیداری ، تقویت مهارت listening

شنیدن، یکی از بخش های اصلی از تجربه زندگیست.
متاسفانه، بسیاری از افراد آنچنان در بخش گفتاری غرق شده اند که بخش شنیداری را فراموش کرده اند.
صداها ، در حالیکه افکارمان را با احساسات جدید شبیه سازی میکنند ، به ما نشانه هایی در مورد اطراف ما میدهند.
در جهان زبان شناسی، واج ها و ساختار های واجی لغات تکی، عبارتها و جملات، بمنظور غنی سازی مکالمه ی ما استفاده میشوند.
همگی، لایه ای رنگی از معناها و احساسات به صحبت ما می افزایند.
از آنجا که صداها همچین نقش مهمی را در تجربه ی ما ایفا میکنند،
دقیق تر کردن مهارت های شنیداری دانش آموزان شما به آنها کمک میکند تا زبان را
براحتی و بصورت تعاملی بکار برده و از آن بهره ببرند.