نحوه ساخت پس زمینه بوکه در ایلوستریتور

در این پست چند Bokeh جذاب را با روشی ساده و سریع در حالات مختلف ایجاد خواهیم کرد.
درجه سختی: متوسط
مدت زمان لازم: 30 دقیقه تا 1 ساعت
ابزار مورد نیاز: Adobe Illustrator CS3
شکل نهایی اینگونه خواهد بود.