نحوه ساخت پس زمینه بوکه در ایلوستریتور

در این پست چند Bokeh جذاب را با روشی ساده و سریع در حالات مختلف ایجاد خواهیم کرد.
درجه سختی: متوسط
مدت زمان لازم: ۳۰ دقیقه تا ۱ ساعت
ابزار مورد نیاز: Adobe Illustrator CS3
شکل نهایی اینگونه خواهد بود.