relief interior - اهمیت نقش برجسته در دکوراسیون داخلی

طراحی روی سفال

معرق کاری، قلم زنی، کاشی کاری ، سفالگری و هنرهای دستی بسیاری وجود دارد که تنها با دستانی هنرمند ساخته می شوند.
طراحی بر روی ظروف و اشیا هم به صورت سنتی و هم با طرح هایی مدرن می تواند
انجام شود ولی برای طراحی روی سفال به طور مرسوم از طرح های سنتی بیشتر استفاده
می شود و طرح های سنتی سفال در دکوراسیون داخلی کاربرد بیشتری دارد.
از جمله این نقوش می توان به طرح های هخامنشی اشاره کرد که با سلیقه های متفاوت هماهنگی دارد. کاربرد این نقش ها در ستون ها، دیوارهای تکی و آیینه کاری بیشتر استفاده می شود.

tick - اهمیت نقش برجسته در دکوراسیون داخلی تاثیر نقش برجسته در دکوراسیون داخلی

بیشترین کاربرد نقش برجسته در دکوراسیون داخلی است که بر روی سفال و تابلو سفال انجام می گیرد.
این تابلوها در رنگ ها و طرح های متنوع با سبک های مختلف دکوراسیون هماهنگی داشته و بر زیبایی دکوراسیون داخلی می افزاید.
از نقش برجسته می توان بر روی دیوارهای داخلی و بیرونی ساختمان استفاده کرد و یا در فضای مشترک آپارتمان ها نظیر لابی ،
به منظور زیباسازی از نقش برجسته بر روی دیوار و یا تابلوهای سفال نقش برجسته بهره گرفت. با توجه به استقبالی که از تابلوهای نقش برجسته در طراحی و دکوراسیون داخلی شده است،
نصب اجزای سفالی بیش از گذشته در طراحی ها استفاده می شود. در ادامه با پویا اندیش همراه باشید تا با هنر برجسته سازی و کاربرد آن در دکوراسیون داخلی بیشتر آشنا شوید.

Wall relief - اهمیت نقش برجسته در دکوراسیون داخلی