طراحی آشپزخانه

  دکوراسیون آشپزخانه

دکوراسیون آشپزخانه مدرن می تواند جذابیت بسیاری برای ساکنین ساختمان داشته باشد .
طراحی صحیح و اصولی دکوراسیون داخلی می تواند فضای محل زندگی را ارزشمند تر نماید تا ساکنین بتوانند بهره بیشتری از فضا ببرند .
به طور معمول طراحان برای دکوراسیون آشپزخانه مدرن مواردی را در نظر میگیرند که با هم به صورت اجمالی به آن میپردازیم :

۱-احترام به کاربر

فضای کلی دکور ائم از دیوارها ، کابینت ها ، قفسه ها ، مبلمان ، اکسسوری ها با رنگ مورد
علاقه خانوم ها انتخاب و جایگزاری شود ، چراکه بیشترین استفاده را از آنجا می کند و معمولا بیشتر از اعضای دیگر خانواده در این فضا حضور دارند.
همینطور می توان اگر بازشو یا پنجره ایی در این فضا وجود دارد برای تنوع بیشتر در فضا از
رنگ متضاد دیوار ها استفاده نماییم .

۲-پرده

استفاده از پرده در دکوراسیون آشپزخانه باید با دقت صورت بگیرد ، پرده باید از رنگ های روشن و گرم ترجیحا
متناسب و هماهنگ با رنگ های کلی ایده اولیه انتخاب شوند یا تلفیقی از زرد ، قرمز و نارنجی می تواند باشد.
این دسته از رنگ ها طراوت و تازگی را به فضا می بخشد .
برای تهیه مبلمان مانند میز و صندلی صبحانه خوری هماهنگی قسمت هایی ار مبلمان با
رنگ یا فریم پنجره می تواند جذابیت ایجاد کند و یکپارچگی بین رنگ های قسمت هایی از
فضا و مبلمان بوجود بیاورد.