هشت ویژگی یک عکاس خبری برجسته

هر هنرمندی الهام گرفته از سایر هنرمندان است و آنری کارتیِر-برِسون، که اغلب به او
لقب پدر عکاسی خبری را نسبت میدهند، بعد از مشاهده عکس عکاس خبری
مجارستانی به نام مارتین مونکاچی به نام سه پسر در دریاچه تانگانیکا،
قلم موهای خود را برای خرید دوربین Leica در سال 1930 مبادله کرد.

کارتیر-برسون با دیدن آن عکس حیرت زده شد، عکسی که “آزادی، زیبایی و خودجوشی
حرکات آنها و لذت زنده بودن” را ثبت کرده بود و شروع به “پرسه زدن تمام روز در خیابان” و آماده برای “ثبت زندگی” پرداخت.
کارتیر-برسون، کسی که در سال 2004 میلادی و در 95 سالگی چشم از دنیا بست
، چندین نسل از عکاسهای خبری را تحت تاثیر خود قرار داد.
در واقع عکاسان خبری همگی ویژگی هایی را به اشتراک گذاشتند که تلاش کردیم
به شکلی صحیح آنها را از بین سایر ویژگی ها برجسته سازیم.