نکات مربوط به اصول طراحی کاراکتر

اصول طراحی کاراکتر را می تواند موضوعی بسیار چالش بر انگیز باشد.
شاید بتوانید شخصیت های متحرک را طراحی کنید اما طراحی کاراکتر
مخصوص به خودتان بر اساس طرح اولیه نیازمند خلاقیت زیاد میباشد.
اگرچه ممکن است بسیاری از شخصیت های کلاسیکِ مشهور که در
انیمیشن ها، تبلیغات و فیلم ها وجود دارند بنظر ساده برسند،اما در
واقع پشتِ این سادگی ساعت ها کار و تلاش وجود دارد.
از دستانِ معروف میکی موس که در سال 1920 ابداع شد گرفته تا
سادگیِ بی نظیر Homer Simpson همگی اصل سادگی را رعایت
کرده اند.