• رده سنی ۶ سال
  • کلاس ها به صورت خصوصی و نیمه خصوصی برگزار میشود و تعداد نفرات کلاس های نیمه خصوصی ۳ تا ۵ نفر میباشد
  • کتاب ها : first friends 1 ، ۲ ، ۳
    سایر کتاب ها و وسایل آموزشی جانبی : Story Book ، Video ، film ، Flash Cards ، Posters ، Music
  • تعداد جلسات هر ترم ۱۴ الی ۱۶ جلسه بسته به سطح زبان آموز میباشد