تری دی مکس  در مدل سازی سه بعدی

یکی از مهم ترین کاربردهای نرم افزار تری دی مکس، استفاده از آن در مدل سازی های
پیچیده می باشدکه این  روند در نرم افزار تری دی مکس با سرعت زیادی قابل پیاده سازی می باشد.
با استفاده از این نرم افزار می توان از قابلیت های طراحی سه بعدی آن در معماری بهره مند
شد و به این ترتیب مدل سازی های پیشرفته و مشتری پسند را توسط آن ایجاد نمود.
تری دی استودیو مکس