tick - 3dmax در مدلسازی سه بعدی ۳dmax در مدل سازی سه بعدی

یکی از مهم ترین کاربردهای نرم افزار تری دی مکس، استفاده از آن در مدل سازی های
پیچیده می باشد که این روند در نرم افزار ۳dmax با سرعت زیادی قابل پیاده سازی می باشد.
با استفاده از این نرم افزار می توان از قابلیت های طراحی سه بعدی آن در معماری بهره مند
شد و به این ترتیب مدل سازی های پیشرفته و مشتری پسند را توسط آن ایجاد نمود.
architecture 3d max - 3dmax در مدلسازی سه بعدی