طراحی اتاق خواب

اتاق خواب


در دنیای پر سرعت و با جنب و جوش امروز ، انسانها معمولا بعد از یک روز پرکار و پر تلاش
علاقه مند هستند در فضایی با آرامش و تعلق خاطر به استراحت بپردازند.
نقطه شروع این آرامش پاک کردن ذهن ا ز مشغولیات کار و امورکاری و اجتماعیسیت و
نیازمند مکانی مناسب برای به آرامش رسیدن دارد. یک اتاق خواب باید فضای
آرامش بخش و فضای مناسبی برای استراحت باشد.