مزیت های نواختن ویولن

ویولن، ابزاریست که میتواند از فشار روحی بکاهد و به ما نشاط ببخشد، چون که میتواند موسیقی درمانی ای را بوجود آورد که قدرت ارتباط با روح و روان را دارد. تابحال در مورد نواختن یک ابزار ارکستری اندیشیده اید؟ اگر اینگونا است، برای یافتن مزیت های آن به چندین شیوه ی هیجان آور، آماده باشید.