چرا کودکان باید موسیقی را بیاموزند؟

• کودکانی که از سنین پایین شروع به یادگیری موسیقی می کنند در زمینه های مختلف
مهارت بیشتری دارند.
• کودکانی که موسیقی را میاموزند، این نکته را بخوبی فرا می گیرند که بعد از هر تلاش،
سختکوشی، و قانونمندی یک موفقیت بزرگ وجود دارد.
• نواختن یک ساز می تواند تفکر خلاقانه و مهارت های پایه ای کودکان را ارتقا دهد.
• موسیقی به کودکان کمک می کند شنوندۀ بهتری باشند.
• موسیقی، سلامتی و تندرستی کودکان را افزایش می دهد و استقامت آنها را زیاد می کند.

تحقیقات نشان می دهند که فوایدِ آموختن موسیقی و نواختن یک ساز می تواند بسیار قابل توجه باشد.
دکتر ریچارد لِتس، مدیر اجرایی انجمن موسیقی استرالیا می گوید:
” اگر یک کودک در یک بازۀ زمانی موسیقی را فرابگیرد، در زمان مدرسه می تواند عملکرد
بهتری هم از نظر درسی و هم از نظر اجتماعی داشته باشد.
کودکان هر چه زودتر با موسیقی آشنا شوند، مغز آنها بیشتر رشد می کند.
و در تمامی مراحل زندگی برایشان مفید خواهد بود.”

child tools - چرا کودکان باید موسیقی را بیاموزند؟