رشد کودک و تحصیل هنر

فردریک فروبل

عکاسی ورزشی رشد کودک و تحصیل هنر

در سال های اخیر، علاقه به مطالعات ارتباطی بین یادگیری هنر و رشد انسانی فرد افزون شده. تحقیقات دهه ی اخیر اینطور نشان می دهد که مشارکت در خلق هنری،
رشد شناختی و مهارت های آکادمیک مثل حافظه ی بلند مدت یا مهارت های خواندن، مهارت های تفکر خلاق و نوشتار سلیس همه و همه به شکل تنگاتنگی مرتبط هستند.
همچنین مشارکت هنری به صورت خاص پی آمد های مثبت اجتماعی، افزایش تعداد فارغ التحصیلان و همچنین ارتباطات و فعالیت های اجتماعی بهتر را به همراه داشته است.

تلاش ها و تحقیقات زیادی هم حول موضوع ارتباط هنر و سلامت روانی و کلی انسان شده که البته همچنان ادامه دارد.
هنر همیشه قسمت مهمی از برنامه های کودکان خردسال را تشکیل داده است.

فردریک فروبل

فردریک فروبل (Friedrich Froebel)، پدر مهدکودک دنیا، اعتقاد داشت که کودکان باید “هم در خلق هنر سهیم باشند و هم در لذت بردن از هنر دیگران.
برای فروبل، تمام فعالیت های هنری مهم بود؛ نه فقط برای اینکه این فعالیت ها به مربی ها فضا می داد تا بچه هایی با استعداد های درخشان را کشف کنند، بلکه بیشتر به این دلیل که مسبب رشد “کامل و همه جانبه”ی کودک می شود.

حال پس از گذشت بیش از یک سده، مربی های کودکان خردسال هنوز نگران رشد “همه جانبه” ی کودکان هستند .
بهترین برنامه ها یا کارگاه های کودک باید شامل فعالیت هایی باشد که به نوعی سبب رشد مهارت های شناختی، اجتماعی و حرکتی کودک شود.
همان طور که سال ها پیش فروبل بیان کرده بود، خلق هنر و لذت از هنری که توسط دیگر انسان ها و فرهنگ ها خلق شده برای رشد کودک بسیار مهم و حیاتی محسوب می شود.
حال چگونه برنامه ریختن برای آموزش هنر و فعالیت های هنری برای هر کودک متفاوت است؛ در ادامه بررسی هایی که روی سنین مختلف انجام شده و نتایج آن آمده تا شاید کمکی باشد برای تدوین تجربه های هنری بهتر برای کودکان .

مهدکودک
کلاس هنری کودکان

 

تحصیل هنر در خردسالی :

اطلاعات موجود در رابطه با جنبه های مختلف رفتاری و رشدی کودکان خردسال بسیار زیاد است.
تقریبا همه پذیرفته اند که تجربیات هنری ، رشد کودک را در چندین و چند حوزه تقویت می کند.
کشفیات هنری کودک خردسال معمولا به تجربیات تحصیلی وی در مهد کودک، آمادگی و حتی دبستان مرتبط می شود.
در سال های اولیه ی رشد کودک، تمرکز تجربیات هنری بیشتر روی قسمت برقراری ارتباط و مراوده ی درک هر کودک از خودش و دنیایش با هم سن و سالانش است.

اهمیت تحصیل هنر در رشد فیزیکی :

کودکان خردسال حین یادگیری در کسب مهارت های حرکتی می کوشند؛ اما هماهنگی
مهارت های حرکتی( شامل مهارت هایی مثل نوشتن) به شکل ایده آل و عالی هنوز برای آن ها سخت است.
کودکان در این سن با تمام بدن خود می آموزند و باید با فعالیت های حرکتی و کنشی به کشف و آموختن بپردازند.
البته برای برنامه ریزی هنری این سن ، باید نادقیق و ناکامل بودن مهارت های حرکتی این گروه سنی در نظر گرفته شود.

نقاشی، طراحی و بقیه ی فعالیت های خلق هنری در این دوره ی زمانی باید به شکل
تمرینی حرکتی نگاه شود تا کودکان بتوانند تاثیری که کار هنری آن ها به جا می گذارد را درک کنند.
به مربیان هنر توصیه می شود در این زمان از ابزار هایی استفاده کنند که کودک خردسال با
مهارت های حرکتی نادقیق و نسبتا اندک خود بتواند به راحتی به کار بگیرد.
برای مثال قلموهای نقاشی و مداد شمعی های بزرگی که کودک خردسال به راحتی آن را در
دست بگیرد بسیار مناسب هستند.
در موسیقی و ساز زدن هم همین موضوع هائز اهمیت است و باید ساز های بزرگ و ساده
به کودک داده شود تا بتواند به روش های مختلفی که کشف می کند با ساز صدا در بیاورد و موسیقی خلق کند.

آموزش هنر به کوکدان
کلاس هنر کودکان

 

اهمیت تحصیل هنر در رشد شناختی :

تمام تحقیقاتی که تا به امروز انجام شده تایید می کند که کودکان خردسال دوره ی تمرکز
بسیار کوتاهی دارند و این موضوع باید در برنامه ریزی برای آنان لحاظ شود و روتین آن ها
شامل تنوعی از فعالیت ها باشد تا همچنان جالب بماند و حوصله شان را سر نبرد.
آن ها در تلاش برای فهم دنیای اطرافشان هستند و باید به آن ها اجازه داده شود تا در خلال اکتشاف و تجربه مطالب را یاد بگیرند.

در حرکات موزون باید تکرار حرکات و ایده های ساده و اولیه لحاظ شود؛ در کنار اینکه به کودک آزادی ای داده شود تا خودش حرکاتی را ابداع کند.
همانند حرکات موزون در آموزش موسیقی کودک نیز باید آموزش هدفمند و آزادانه در کنار هم
قرار بگیرند تا کودک آهنگ هایی را خودش در لحظه بداهه بنوازد و ابداع کند.

تئاتر باید شامل تمرین های کنش و واکنشی باشد و باز در کنار آن، تمرین هایی که دست کودک باز باشد تا با فانتزی های خودش داستان و نمایش نامه ی ذهنی بنویسد. در خلق هنری نیز باید تاکید بر اکتشاف کودک و استفاده ی خلاق از مواد مختلف باشد که این فعالیت ها در تقابل با تمرین هایی قرار می گیرند که هدفمند و با موضوع برای کودک از طرف مربی تعریف می شوند.

 

اهمیت تحصیل هنر در رشد اجتماعی/ احساسی :

در سال های اولیه ی زندگی کودک معمولا والدین و مربی وی مهمترین افراد زندگی کودک
هستند اما بین سنین 5 تا 7 سال کودک با هم سن و سالان خود نیز ارتباط برقرار میکند و
اولین دوستان زندگی وی ارکان مهم زندگی اجتماعی او محسوب می شوند.
در این دوره، کودکان بسیار خوش صحبت و اجتماعی هستند و برای آن ها، خود تجربیات
هنری تجربه های اجتماعی محسوب می شوند.

در هنر های تصویری، معمولا کودکان بسیار علاقه مند به گفتن دوباره ی سیر خلق هنری و توصیف خود اثر هستند؛
مخصوصا زمانی که آثارشان قدرت بازنمایی بیشتری پیدا می کند و می تواند واقعا به نحوی
شبیه به شیء مورد نظر باشد.
کودکان در پی کشف رابطه ی خودشان و جهان اطرافشان هستند و شرکت در کلاس های
کوچک و گروهی، موسیقی و هنرهای تصویری همه و همه به مهارت ها و
توانایی های ارتباط و همکاری ایشان کمک بزرگی می کند.

رشد هنری کودکان

تحصیل هنر در دوران ابتدایی :


در سنینی که کودک وارد دبستان می شود، تمرکز او روی ارتباطات کلامی بیشتر می شود.
به نظر می رسد تجربیات هنری در این سنین کمتر مورد توجه کودک برای اهدافی مثل
شناخت و مرتبط کردن خود با جهان اطراف و یا برای برقراری ارتباط با بقیه ی انسان ها و انتقال ایده هایش، قرار می گیرند.
البته باید در نظر بگیریم که همچنان تجربیات هنری بسیار مهم هستند و باید به شکلی ارتباط کودک با هنرمند درونش حفظ شود.

تحصیل هنر و رشد فیزیکی :

با مروری بر مطالعات روی کودکان در این سن، این طور به نظر می آید که همراه با بهتر
شدن و دقیق تر شدن مهارت های حرکتی کودک در این سن و هماهنگی راحت تر وی، حال برای کودک مهارت و تکنیک در تلاش برای خلق هنری به نظر بسیار مهم می آید.
در آموزش حرکات موزون حرکات مهم تری به کودک معرفی می شود و تکنیک های چرخش و خم شدن و قرینگی  در بین حرکات به او آموزش داده می شود.
همانطور در آموزش موسیقی معمولا از اینکه کودک در حال بهتر کردن تلفظ های زبانی خویش است، استفاده می شود.
کودکان دبستانی در این زمان از ابزار های بیشتر و دقیق تری مثل مداد و قلموهای نازک
نقاشی استفاده می کنند که متقابلا از مهارت های حرکتی و هماهنگی در حال رشدشان استفاده شو
د.

آموزش هنر به کودکان

اهمیت تحصیل هنر در رشد شناختی :

تحقیقات این طور نشان می دهند که همین طور که درک کودک از دنیای اطرافش بیشتر و
پیچیده تر می شود و کنجکاوی هوشمندانه ی او نیز وسیع تر می شود،
فعالیت های هنری افزون تر و ماهرانه تر می شوند؛ تا حدی که ممکن است بقیه ی
موضوعات درسی را تحت شعاع قرار دهند.

کودکان در این سنین مشتاق و مستعد بهبود مهارت های خویش هستند ؛
در برنامه ی آموزش موسیقی پیشنهاد می شود که الگو های جدی تر به کودکان آموزش
داده شود تا با تکرار، مهارتشان بهتر شود.
برنامه های تئاتریک بیشتر حول بهبود درک کودک از ساختار داستان، درک روابط علت و معلولی و توانایی نوشتن خلاقانه با جزییات، تنظیم می شوند.
توصیه می شود که در همه ی زمینه ها “تفکر انتقادی” و “تفکر انعکاسی” در نظر گرفته شود.
برای مثال، به مربی های هنرهای تصویری گفته می شود که هدفمند بحث هایی حول
آثار هنری بچه ها مطرح کنند و حین بحث استراتژی های استدلالی ای استفاده کنند تا
تفکرانتقادی و مشاهده ی کودک تقویت شود.

جالب اینجاست که هنوز هم تاکید بر اکتشافات باز و آزادانه و بازی های بداهه کودک در
کنار همه ی برنامه ی ساختار محور وجود دارد و حذف نشده است.
یعنی در کنار ساختار کلاس و تکالیف، بچه ها باید جایی برای اکتشاف و ابداعات بداهه با
مواد و چیزهایی که در دسترس دارند در نظر گرفته شود.

اهمیت تحصیل هنر در رشد اجتماعی/ احساسی :

تحقیقات نشان داده که کودکان در سنین دبستان به موضوع “ارتباط خویش با جهان” علاقه نشان می دهند؛
همچنین حس استقلال آن ها روز به روز افزون می شود. در این مرحله، دوستی ناگهان
نقش بسیار مهمی در زندگیشان پیدا می کند.

این که برنامه ی هنری درستی برای کودکان این سن نوشته و به تبع اجرا شود، مستلزم
شناخت کامل و دقیق از ارتباطات اجتماعی این کودکان است.
توصیه می شود که مثلا برای کلاس های مختلف هنری کودکان به گروه های 2 نفره یا 3 نفره و یا
بیشتر تقسیم شوند و فعالیت هایی انجام دهند که همکاری در آن نقش اصلی و مهمی داشته باشد.
همین طور برای تئاتر، فعالیت های گروهی می تواند مهارت های اجتماعی و احساسی
شامل توانایی حل اختلاف و دلسوزی برای یک انسان دیگر را بهبود ببخشد.

در همین زمان، مقداری سطح اعتماد به نفس کودک در مورد مهارت های خلاقش کاهش
پیدا می کند و برای همین در برنامه ی موسیقی توصیه می شود کلاس بسیار تکرار و تمرین
داشته باشد تا مهارت های حرکتی و تکینیک کودک در برخورد با ساز بهتر شود و به تبع
اعتماد به نفس وی بهبود پیدا کند.
در برنامه های هنری بسیار تاکید شده که باید فضایی آزاد برای کودک فراهم شود
تا کودک آزادانه خودش را ابراز کند و ایده های جدید را آزمایش و تجربه کند.

کلاس هنری ویژه کودکان
رشد هنری کودکان

تحصیل هنر در دوران راهنمایی :

تحقیقاتی که حول موضوع تنظیم برنامه ی درسی برای این سن از کودکان انجام شده، تاکید بیشتری روی رشد اجتماعی/ احساسی این گروه بیش از هر سن دیگری میکنند.
باید در نظر گرفته شود که آموزش اجباری هنر برای کودک تا همین سن ادامه داشته و حال
بر عهده و تصمیم خود او است اگر بخواهد رشد و آموختن فعالیت های هنری خود را ادامه
دهد و یا متوقف کند که البته بستگی  به نگاه کودک از آینده ی خویش دارد.

اگر کودک در سنین دبستان در مدرسه و یا کارگاه های بیرون به آموختن هنرپرداخته باشد،
این سن بهترین زمان برای عالی کردن مهارت ها و کانسپت های اولیه و معرفی شدن به تکنیک های پیچیده تر و تخصصی تر است.

اهمیت تحصیل هنر در رشد شناختی :

کودکان در سن راهنمایی همچنان تفکری ملموس و عینی دارند. تحقیقات نشان می دهد
که در تمام انواع برنامه های هنری می توان تکنیک های ماهرانه تر هنری با این کودکان کار
شود و البته می توانند به صورت اولیه و بتنی و عمیق با کانسپت های اولیه ی هنری در رشته های مختلف باری دیگر آشنا شوند.
در این سنین کودکان بیش از هر زمانی به دقیق بودن و کاملا درست بودن اثر و مهارتشان علاقه و وسواس  نشان می دهند.
این ویژگی در نقاشی خود را به شکل “واقع گرایی” نشان داده و در موسیقی به شکل دقت
افزون تر در ساز زدن و مهم تر شدن ریتم ودقت در اجرای نت ها خود را نشان می دهد.
کودکان در این سن از نظر تفکر بسیار کنجکاو هستند و می توانند به موضوعات متنوع و فراوانی واکنش و علاقه نشان دهند.

در کنار اینکه در برنامه ی هنری باید عالی تر شدن مهارت هایشان لحاظ شود،
از طریق دقیق شدن در اثر هنری آن ها می توان به ایده ها و علایق نهفته ی کودکان در این دوران پی برد.
مربی های تئاتر بیشتر رو ایده هایی کار می کنند که کنجکاوی فکری کودکان برانگیخته شود و یا در هنر های تصویری تلاش بر این است که کودک به کشف ایده های بیشتر تشویق شود.

تاتر کودکان
کلاس هنری کودکان

 

اهمیت تحصیل هنر در رشد اجتماعی/ احساسی :

تمرکز کودکان در این سن بسیار  روی خودشان است و هنر و فعالیت های هنری فرصت خوبی برای خودشناسی است.
برنامه نویس های برنامه های هنری در این دوره تاکید می کنند که هنر در این دوره برای رشد اجتماعی و احساسی کودک بسیار مهم است.
در موسیقی اعتقاد بر این است که در این سن کودک آماده است خودش موسیقی و نت بنویسد.
در تئاتر نیز باید اجازه داده شود تا کودکان در ارتباط با یکدیگر ایده های جدید،
نیازها و باور هایشان را کشف کنند. در هنر های تصویری، تاکید بر تصمیم گیری شخصی
کودک در حین خلق اثر پیشنهاد می شود.
کودک باید حس کند که اثر هنری اش، نگاهش به زندگی و دنیا را بازتاب می کند.

نتیجه گیری/ بحث آخر :


 
در همه ی این دوره های زمانی که بررسی شد نکاتی که مشخصا نقطه اشتراک محسوب می شوند.
مثل کمک به کودک برای دریافت و درک بهتر دنیای اطرافش، متصل کردن ایده های به ظاهر نامربوط به هم و ایجاد ارتباط بین “خود” و “دیگران”.
این جنبه و ارزش اجتماعی و احساسی در تجربه های هنری بین همه ی مراحل و برنامه ها در نظر گرفته شده است،
برعکس رشد شناختی که به شکل عینی شاید در تمام برنامه های هنری در نظر گرفته نشده باشد.

این تحقیق به شکلی عمومی خواستار تعادلی بین ساختار گرایی برنامه در کنار آزادی دادن به کودک برای آزمایش و تجربه است.

به شکلی که آموزش تکنیک ها و در اختیار گذاشتن ابزار های تخصصی در کنار تشویق
کودک به تجربه و ریسک کردن و رشد دادن نگاه و فکر شخصی اش، همزمان اتفاق بیفتد.
برای تمام افرادی که برای کودک برنامه ریزی هنر می کنند و یا والدینی که می خواهند
اطلاعات بیشتری از برنامه های مختلف و مناسب هر گروه سنی داشته باشند،
این مقاله می تواند به نحوی مفید واقع شود و سرنخی باشد تا برنامه های بهتری برای کودکان تدوین شود.

سوالات و پاسخ هایی  که در این بخش بیشتر مطرح شده است .

یادگیری خلق و فهم هنر های زیبای بصری برای رشد و توسعه نسل بعدی، درست همگام با رشد و بزرگ شدن کودک امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. کسانیکه از کودکان مراقبت می کنند، باید فعالیت های خلاقانه را با توجه به پیشرفت کلی کودک در نظر بگیرند.

ساخت و ایجاد هنر بسیاری از مهارت های حرکتی مانند نگه داشتن قلمو در دست و رنگ آمیزی با مداد رنگی را شامل می شود و برای رشد مهارت های حرکتی در کودکان یک امر ضروری به حساب می آید.

بله ، هم بصورت حضوری و هم بصورت آنلاین و غیرحضوری برگزار می کنیم

برای اطلاعات بیشتر به بخش دوره های آموزشی در همین سایت مراجعه کنید .

والدین باید بدانند که امروزه کودکان نسبت به گذشته چیزهای بیشتری از منابع گرافیکی می آموزند. کودکان باید بیش از آن چیزی که از طریق متون و اعداد می آموزند نسبت به جهان پیرامون خود آگاهی پیدا کنند. آموزش هنر به کودکان می آموزد که چگونه تفسیر کنند، نقد کنند، از اطلاعات بصری خود استفاده کنند.

آنها می توانند تناسب را به هم بریزند، تصاویر را در هم بشکنند و در مواردی را که برایشان مهم است اغراق کنند. وقتی برای خلاقیت کودکان ارزش قائل هستیم، به آنها کمک می کنیم احساس ارزشمند بودن داشته باشند و عزت نفس خود را بالا ببرند.

تقویت تصویر و تجربه، توسعه عاطفی، توسعه شناخت، توسعه اجتماعی، تقویت آگاهی های فرهنگی، تقویت قوه ابتکار و علاقه به اختراع، تقویت یادگیری بصری.

نقاشی، طراحی و بقیه ی فعالیت های خلق هنری در این دوره ی زمانی باید به شکل
تمرینی حرکتی نگاه شود تا کودکان بتوانند تاثیری که کار هنری آن ها به جا می گذارد را درک کنند.

تا 3000000 تومان تخفیف ، شانست را امتحان کن اینستاگرام پویا اندیش - کلیک کنید .
+