نقاشی کودک روی سفاال

  چطور رنگ‌‌ آمیزی در سفال می تواند برای کودکان مفید باشد

در حالی که می دانیم بیشتر بچه ها رنگ آمیزی و نقاشی کردن را دوست دارند، پدر مادر ها
به اینکه شاید کودکشان رنگ آمیزی سفال را هم دوست داشته باشد کم تر فکر می کنند. رنگ آمیزی سفال فقط اسباب “تفریح” کودک نیست؛ بلکه فایده هایی هم برای کودک دارد.
اینجا به چند نکته و دلیل راجع به رنگ آمیزی سفال اشاره می کنیم: