هنر خلاق جنبه‌های مختلف رشد کودک را افزایش می‌دهد

فعالیت‌های هنری خلاقانه می‌تواند در تمام زمینه‌های رشدی به کودک کمک کند.
مهدکودک باید با در نظر گرفتن رشد کلی کودک، فعالیت‌های خلاقانه‌ی مناسبی را برای او تدارک ببیند.
در اینجا به چند روش اشاره می‌کنیم که می‌تواند به رشد کودکان نوپا کمک کند.

child relation - هنر خلاق جنبه‌های مختلف رشد کودک را افزایش می‌دهد

رشد جسمی

هنگامی که مهد کودک برای آنها فعالیت‌های هنری فراهم می‌کنند،
به رشد عضلات بزرگ و کوچک آنها و همچنین ‌هماهنگی چشم و دستشان کمک می‌کنند.
استفاده از مداد رنگی، ماژیک و قلم مو کمک می‌کند
تا کودکان کنترل حرکتی که در آینده برای نوشتن به آن نیاز دارند را تمرین کنند.

رشد اجتماعی

زمانی که کودکان در زمینه‌های هنری با همدیگر فعالیت می‌کنند، مشارکت،
تعامل با یکدیگر، و نظافت را فرا می‌گیرند، و اینکه هر چیزی را سر جای خود بگذارند.
اینها تغییرات مثبت و مهمی برای رشد اجتماعی به شمار می‌روند.