اثر کریستال ها در واستو

اثر کریستال ها در واستو

انرژی های اطرافتان را با کریستال ها بهبود بخشید

کریستال ها یک ابزار قدرتمند برای ایجاد ارتباط میان انسان و زمین است. کریستال ها المان های مکانی را با انرژی های زمین پیوند می دهند.
کریستال کوآرتز جریان انرژی را فعال می کند و از این طریق پای شادی و نشاط را به فضای اطرافتان می کشاند. یکی از مهمترین عملکردهای کریستال ها در واستو پاکسازی و انتقال انرژی های منفی است.

در متون “ماناسارا”(Manasara- ریشه در هندوئیسم دارد و عناصر را با استفاده از یک مولفه باطنی و جادویی در ماهیت معنوی خود درگیر می کند.) و “مایاماتام” (Mayamatam- یکی از متون باستانی واستو شاسترا است که در مورد ساختمان و اثرات آن بر زندگی انسان توضیحاتی را ارائه کرده است) فصل هایی در مورد سنگ ها وجود دارد و در آن در خصوص جهت ها، سیاره حاکم بر هر فرد، سنگ حاکم بر سیاره افراد و همچنین مانترا توضیحاتی ارائه شده است.

اثر کریستال ها در واستو

انرژی های اطرافتان را با کریستال ها بهبود بخشید

کریستال ها یک ابزار قدرتمند برای ایجاد ارتباط میان انسان و زمین است. کریستال ها المان های مکانی را با انرژی های زمین پیوند می دهند.
کریستال کوآرتز جریان انرژی را فعال می کند و از این طریق پای شادی و نشاط را به فضای اطرافتان می کشاند. یکی از مهمترین عملکردهای کریستال ها در واستو پاکسازی و انتقال انرژی های منفی است.

در متون “ماناسارا”(Manasara- ریشه در هندوئیسم دارد و عناصر را با استفاده از یک مولفه باطنی و جادویی در ماهیت معنوی خود درگیر می کند.) و “مایاماتام” (Mayamatam- یکی از متون باستانی واستو شاسترا است که در مورد ساختمان و اثرات آن بر زندگی انسان توضیحاتی را ارائه کرده است) فصل هایی در مورد سنگ ها وجود دارد و در آن در خصوص جهت ها، سیاره حاکم بر هر فرد، سنگ حاکم بر سیاره افراد و همچنین مانترا توضیحاتی ارائه شده است.

اثر کریستال ها در واستو

اگر با دقت کریستال ها را با اثرات واستو هماهنگ کنید به طرز جادویی قدرت محیط اطراف به خانه تان منتقل می شود. اگر به عنوان زیور آلات از کریستال ها استفاده کنید و یا آن ها را در نزدیکی خود قرار دهید، انرژی شخصی شما بالا می رود، فضا را پاکسازی می کند و رونق و رفاه بیشتری را جذب زندگی شما می کند. حتی برخی از سنگ های خاص برای جذب عشق، افزایش اعتماد به نفس و همچنین افزایش توانایی های ذهنی پیش نهاد می شود.

کریستال های واستو به رویاهای شما تحقق می بخشند. وقتی که برای آن برنامه ریزی می کنید و به منظور خاصی از آن استفاده می کنید بی نظیر عمل می کند. کریستال ها هدیه ای از مادرمان زمین هستند و باید با احترام به آنها نزدیک شد.

وقتی که شما از کریستال ها برای اجرای تعالیم واستو استفاده می کنید؛ به عنوان مثال وقتی برای برطرف کردن مشکلات مکان مورد نظر (برطرف کردن موانع در واستو یا همان اصلاحات در واستو) از کریستال ها استفاده می کنید، ارتعاشات کریستال به سمت منطقه آسیب دیده و مشکل دار حرکت می کند و به آرامی آن را اصلاح می کند و همین امر موجب می شود که احساس بهتری داشته باشید و پر انرژی تر باشید.

از همه مهمتر، میدان های قوی انرژی کریستال های طبیعی، ترس های احساسی که برای مدت زمان طولانی در شما به دام افتاده اند را رها می کند.

اگر با دقت کریستال ها را با اثرات واستو هماهنگ کنید به طرز جادویی قدرت محیط اطراف به خانه تان منتقل می شود. اگر به عنوان زیور آلات از کریستال ها استفاده کنید و یا آن ها را در نزدیکی خود قرار دهید، انرژی شخصی شما بالا می رود، فضا را پاکسازی می کند و رونق و رفاه بیشتری را جذب زندگی شما می کند. حتی برخی از سنگ های خاص برای جذب عشق، افزایش اعتماد به نفس و همچنین افزایش توانایی های ذهنی پیش نهاد می شود.

کریستال های واستو به رویاهای شما تحقق می بخشند. وقتی که برای آن برنامه ریزی می کنید و به منظور خاصی از آن استفاده می کنید بی نظیر عمل می کند. کریستال ها هدیه ای از مادرمان زمین هستند و باید با احترام به آنها نزدیک شد.

وقتی که شما از کریستال ها برای اجرای تعالیم واستو استفاده می کنید؛ به عنوان مثال وقتی برای برطرف کردن مشکلات مکان مورد نظر (برطرف کردن موانع در واستو یا همان اصلاحات در واستو) از کریستال ها استفاده می کنید، ارتعاشات کریستال به سمت منطقه آسیب دیده و مشکل دار حرکت می کند و به آرامی آن را اصلاح می کند و همین امر موجب می شود که احساس بهتری داشته باشید و پر انرژی تر باشید.

از همه مهمتر، میدان های قوی انرژی کریستال های طبیعی، ترس های احساسی که برای مدت زمان طولانی در شما به دام افتاده اند را رها می کند.

واستو در آشپزخانه

از ورودی های انرژی خود محافظت کنید

شما باید از خودتان در مقابل کسانیکه که نمی خواهید به خانه تان بیایند و یا افرادی با افکار منفی به دیدار شما می آیند محافظت کنید و در مقابل آنها یک سپر دفاعی قوی بسازید.
با قرار دادن سنگ هماتیت (Hematite) در نزدیکی در ورودی انرژی های منفی که افراد با خود به داخل می آورند را خنثی کنید. همیشه به قدرت درمانی کریستال ها ایمان داشته باشید. هماتیت به عنوان یک محافظ قدرتمند انرژی های ناخوشایند را منحرف و دفع می کند.

از ورودی های انرژی خود محافظت کنید

شما باید از خودتان در مقابل کسانیکه که نمی خواهید به خانه تان بیایند و یا افرادی با افکار منفی به دیدار شما می آیند محافظت کنید و در مقابل آنها یک سپر دفاعی قوی بسازید.
با قرار دادن سنگ هماتیت (Hematite) در نزدیکی در ورودی انرژی های منفی که افراد با خود به داخل می آورند را خنثی کنید. همیشه به قدرت درمانی کریستال ها ایمان داشته باشید. هماتیت به عنوان یک محافظ قدرتمند انرژی های ناخوشایند را منحرف و دفع می کند.

واستو

کریستالی برای جذب پول و ثروت

“سیترین” (Citrine) سنگ پول و ثروت است. این سنگ می تواند پول و خوشبختی را به سمت شما جذب کند. یک خوشه بزرگ از سنگ سیترین را در کنار میز کار خود بگذارید و از این طریق رفاه را به زندگی خود دعوت کنید.
سیترین در “اصلاحات واستو” یک کریستال قدرتمند محسوب می شود و همچنین منطقه جنوب غربی را تقویت می کند.

کریستالی برای جذب پول و ثروت

“سیترین” (Citrine) سنگ پول و ثروت است. این سنگ می تواند پول و خوشبختی را به سمت شما جذب کند. یک خوشه بزرگ از سنگ سیترین را در کنار میز کار خود بگذارید و از این طریق رفاه را به زندگی خود دعوت کنید.
سیترین در “اصلاحات واستو” یک کریستال قدرتمند محسوب می شود و همچنین منطقه جنوب غربی را تقویت می کند.

واستو چیست

همسایگان و همکاران پر سرو صدای خود را با “مون استون” آرام و بی صدا کنید

ممکن است با دانستن آنچه که کریستال های واستو می توانند برای آرام کردن سرو صدای دیگران، حتی در موارد بسیار آزار دهنده برای شما انجام دهند شگفت زده شوید. یک “مون استون” (moon stone) سفید و یا یک “کوارتز اسموکی” (smoky quartz) را برای چند دقیقه در دستان خود نگه دارید و با تمام وجود بخواهید که سرو صدای ناخواسته از بین برود.
پس از چند روز خواهید دید که صداهای آزار دهنده کاهش می یابد و جای خود را به آرامش می دهد.

همسایگان و همکاران پر سرو صدای خود را با “مون استون” آرام و بی صدا کنید

ممکن است با دانستن آنچه که کریستال های واستو می توانند برای آرام کردن سرو صدای دیگران، حتی در موارد بسیار آزار دهنده برای شما انجام دهند شگفت زده شوید. یک “مون استون” (moon stone) سفید و یا یک “کوارتز اسموکی” (smoky quartz) را برای چند دقیقه در دستان خود نگه دارید و با تمام وجود بخواهید که سرو صدای ناخواسته از بین برود.
پس از چند روز خواهید دید که صداهای آزار دهنده کاهش می یابد و جای خود را به آرامش می دهد.

واستو در دکوراسیون

عشق و هماهنگی

اگر از نظر عاطفی خاموش شده اید و یا نگه داشتن یک رابطه عاطفی برایتان دشوار شده است، باید خودتان را با انرژی کریستال ها شارژ کنید.
برای بازگرداندن ارتعاشات عشق، پس از بحث و مشاجره در منزل، یک رز کوارتز طبیعی (rose quartz) صیقلی را در نزدیکی تخت خود قرار دهید.

عشق و هماهنگی

اگر از نظر عاطفی خاموش شده اید و یا نگه داشتن یک رابطه عاطفی برایتان دشوار شده است، باید خودتان را با انرژی کریستال ها شارژ کنید.
برای بازگرداندن ارتعاشات عشق، پس از بحث و مشاجره در منزل، یک رز کوارتز طبیعی (rose quartz) صیقلی را در نزدیکی تخت خود قرار دهید.

واستو

آلودگی های الکترومغناطیسی ناشی از تلفن ها، کامپیوترها، سرورها و …

یک کاسه کریستال لیپتولیت (Lepidolite) و یا اسموکی کوارتز را بین خودتان و منبع تولید آلودگی الکترو مغناطیسی قرار دهید؛ از این طریق هماهنگی را به میدان های انرژی اطرافتان دعوت کنید.
برای کسانیکه در نزدیکی منابع تولید آلودگی های الکترومغناطیسی کار می کنند، لیپدولیت به عنوان یک “اصلاحگر واستو” بی نظیر است.

آلودگی های الکترومغناطیسی ناشی از تلفن ها، کامپیوترها، سرورها و …

یک کاسه کریستال لیپتولیت (Lepidolite) و یا اسموکی کوارتز را بین خودتان و منبع تولید آلودگی الکترو مغناطیسی قرار دهید؛ از این طریق هماهنگی را به میدان های انرژی اطرافتان دعوت کنید.
برای کسانیکه در نزدیکی منابع تولید آلودگی های الکترومغناطیسی کار می کنند، لیپدولیت به عنوان یک “اصلاحگر واستو” بی نظیر است.

اثر کریستال ها در واستو

گیاهان

گیاهان شرایط محیط اطرافمان را بهبود می بخشند و ارتعاشات را در سطح مناسب و درستی نگه می دارند.
“تورمالین سبز” (Green tourmaline) که با باروری همراه است، به رشد سالم گیاهان در خانه کمک می کنند. این سنگ ها را در خاک بگذارید و شاهد رشد روز افزون گیاهان منزلتان باشید.

گیاهان

گیاهان شرایط محیط اطرافمان را بهبود می بخشند و ارتعاشات را در سطح مناسب و درستی نگه می دارند.
“تورمالین سبز” (Green tourmaline) که با باروری همراه است، به رشد سالم گیاهان در خانه کمک می کنند. این سنگ ها را در خاک بگذارید و شاهد رشد روز افزون گیاهان منزلتان باشید.

تاثیرات واستو

آمیتیس شما را به یک مطالعه خوب تشویق می کند

“آمیتیس” یک سنگ ایده آل برای بهبود تفکر است. آمیتیس تلاش فرزندان شما را برای تحصیلات آکادمیک بهبود می بخشد.
همچنین این سنگ زیبا تمرکز را بالا می برد و در نتیجه موجب به ثمر نشستن تلاش های خلاقانه افراد می شود.
آن را در گوشه شمال شرقی اتاق مطالعه خود قرار دهید تا از این طریق بخش مربوط به تحصیلات و دانش را در خانه خود فعال کنید.

آمیتیس شما را به یک مطالعه خوب تشویق می کند

“آمیتیس” یک سنگ ایده آل برای بهبود تفکر است. آمیتیس تلاش فرزندان شما را برای تحصیلات آکادمیک بهبود می بخشد.
همچنین این سنگ زیبا تمرکز را بالا می برد و در نتیجه موجب به ثمر نشستن تلاش های خلاقانه افراد می شود.
آن را در گوشه شمال شرقی اتاق مطالعه خود قرار دهید تا از این طریق بخش مربوط به تحصیلات و دانش را در خانه خود فعال کنید.

واستو و کریستال
کریستال حمام

کریستال ها یک کاهش دهنده طبیعی استرس هستند. معمولا این کریستال ها تمامی انرژی های منفی و سمی اطرافمان را پاک می کنند.
یک کاسه از کریستال های طبیعی را در حمام خود بگذارید و اینگونه سطح انرژی های مثبت را در حمام بالا برده و انرژی های منفی را به حداقل برسانید.

کریستال حمام

کریستال ها یک کاهش دهنده طبیعی استرس هستند. معمولا این کریستال ها تمامی انرژی های منفی و سمی اطرافمان را پاک می کنند.
یک کاسه از کریستال های طبیعی را در حمام خود بگذارید و اینگونه سطح انرژی های مثبت را در حمام بالا برده و انرژی های منفی را به حداقل برسانید.

واستو و سنگ ها
ایده جدید

فلوریت بنفش (Purple fluorite) روی تحریک ذهن برای افزایش قدرت آن کار می کند، الگوهای فکری را تنظیم می کند و در نتیجه آن، ایده های جدید ظهور می کنند. فلوریت بنفش یک سنگ ایده آل برای ایجاد طوفان های ذهنی مولد در خانه و یا محل کار است. مهمتر از همه وقتی خلاقیتتان ته می کشد، فلوریت به یاری شما می آید.

بازیابی انرژی های اتاق خواب

برای یک استراحت کامل، بهترین مکان اتاق خواب است. شما باید یک کریستال مناسب و کامل برای کنار تختتان انتخاب کنید تا از این طریق سطح انرژی های مثبت را در اتاقتان بالا برید. یک کاسه پر از کریستال های طبیعی کوارتز در کنار تخت خود قرار دهید. این کریستال ها آرامش بخش و تسکین دهنده هستند و استرس را کاهش می دهند.

ایده جدید

فلوریت بنفش (Purple fluorite) روی تحریک ذهن برای افزایش قدرت آن کار می کند، الگوهای فکری را تنظیم می کند و در نتیجه آن، ایده های جدید ظهور می کنند. فلوریت بنفش یک سنگ ایده آل برای ایجاد طوفان های ذهنی مولد در خانه و یا محل کار است. مهمتر از همه وقتی خلاقیتتان ته می کشد، فلوریت به یاری شما می آید.

بازیابی انرژی های اتاق خواب

برای یک استراحت کامل، بهترین مکان اتاق خواب است. شما باید یک کریستال مناسب و کامل برای کنار تختتان انتخاب کنید تا از این طریق سطح انرژی های مثبت را در اتاقتان بالا برید. یک کاسه پر از کریستال های طبیعی کوارتز در کنار تخت خود قرار دهید. این کریستال ها آرامش بخش و تسکین دهنده هستند و استرس را کاهش می دهند.

واستو چه کاربردی دارد
کریستال های مسافرتی

افرادی وجود دارند که پیوسته و مدام در حال سفر هستند و  مجبورند در اتاق های مختلف هتل های متفاوت اقامت داشته باشند. انرژی این اتاق ها از تمامی کسانیکه در آن ها مانده اند تاثیر گرفته است؛ همچنین اتاق هایی به یک پاک کننده انرژی نیاز دارند.
همیشه کیسه ای کوچک از کریستال های مسافرتی با خود به همراه داشته باشید و آن را در نزدیکی تخت خواب خود قرار دهید. در نتیجه این کریستال ها هر گونه رد و نشانی را از ساکنین قبلی اتاق پاک می کند. تورمالین سیاه، رز کوارتز و هماتیت در پاکسازی انرژی های منفی بهترین هستند.

آشپزخانه

در هر خانه ای، این آشپزخانه است که سوخت مورد نیاز بدنتان را تامین می کند. کریستال ها انرژی های مسموم را از غذای شما دور می کنند. یک “آونتورین سبز” در نزدیکی محل پخت و پز، خوراک شما را از انرژی های منفی پاک کرده و به آن عشق تزریق می کند.

کریستال های مسافرتی

افرادی وجود دارند که پیوسته و مدام در حال سفر هستند و  مجبورند در اتاق های مختلف هتل های متفاوت اقامت داشته باشند. انرژی این اتاق ها از تمامی کسانیکه در آن ها مانده اند تاثیر گرفته است؛ همچنین اتاق هایی به یک پاک کننده انرژی نیاز دارند.
همیشه کیسه ای کوچک از کریستال های مسافرتی با خود به همراه داشته باشید و آن را در نزدیکی تخت خواب خود قرار دهید. در نتیجه این کریستال ها هر گونه رد و نشانی را از ساکنین قبلی اتاق پاک می کند. تورمالین سیاه، رز کوارتز و هماتیت در پاکسازی انرژی های منفی بهترین هستند.

آشپزخانه

در هر خانه ای، این آشپزخانه است که سوخت مورد نیاز بدنتان را تامین می کند. کریستال ها انرژی های مسموم را از غذای شما دور می کنند. یک “آونتورین سبز” در نزدیکی محل پخت و پز، خوراک شما را از انرژی های منفی پاک کرده و به آن عشق تزریق می کند.

واستو چیست
جهت ها در واستو و کریستال های مناسب آن (از کریستال ها برای تصیح ناهماهنگی ها استفاده کنید)

جنوب غربی: یشم زرد، پیریت (Pyrite)، سیترین، گارنت و آنتورین زرد.

جنوب شرقی: کارنلین (Carnelian)، کورال (Coral)، یشم قرمز(Red jasper)، یشم، لابرادوریت (Labradorite)، پریهنیت (Prehnite) و آونتورین سبز.

شمال شرقی: کوارتز طبیعی، لودولیت (Lodolite) و همچنین آکوا مارین

شمال غربی: لاپیز لازولی (Lapis lazuli)، سودالیت (Sodalite) و آگات آبی.

جهت ها در واستو و کریستال های مناسب آن (از کریستال ها برای تصیح ناهماهنگی ها استفاده کنید)

جنوب غربی: یشم زرد، پیریت (Pyrite)، سیترین، گارنت و آنتورین زرد.

جنوب شرقی: کارنلین (Carnelian)، کورال (Coral)، یشم قرمز(Red jasper)، یشم، لابرادوریت (Labradorite)، پریهنیت (Prehnite) و آونتورین سبز.

شمال شرقی: کوارتز طبیعی، لودولیت (Lodolite) و همچنین آکوا مارین

شمال غربی: لاپیز لازولی (Lapis lazuli)، سودالیت (Sodalite) و آگات آبی.

اثر کریستال ها در واستو چیست

پاک کردن انرژی کریستال ها

کریستال ها انرژی افرادی که از آن ها استفاده کرده اند را می گیرند، بنابراین اگر به منظور خاصی آن ها را تهیه کرده اید، پیش از استفاده آن ها را پاکسازی کنید تا بالاترین کارایی را داشته باشند.

پاکسازی کریستال ها روش های متفاوتی دارد که در این مقاله به چند روش آن اشاره می کنیم:

مقداری نمک دریا در یک شیشه بریزید و آن را با آب چشمه پر کنید. سنگ خود را به مدت 24 ساعت در آن قرار دهید تا تمام ناخالصی ها و انرژی های منفی اش از بین برود.

کریستال ها را به مدت 24 ساعت در برنج قهوه ای خیس دهید، پس از آن برنج قهوه ای را دور بریزد.

برای پاکسازی کریستال هال کوچکتر، آنها را کنار خوشه های بزرگتر آمیتیس و یا کوارتز بزرگ قرار دهید.

گیاهان به طور طبیعی کریستال ها را پاکسازی می کنند، از این رو یا آن ها را روی گیاهان قرار دهید و یا 24 ساعت آن ها را در خاک دفن کنید.

نور خورشید نیز یکی از بهترین پاک کننده های کریستال است و علاوه بر آن انرژی های آن را شارژ می کند.

جواهرات خود را گرامی بدارید و به آنها اجازه بدهید که شادی و نشاط را به زندگی شما وارد کنند. سنگ های طبیعی هدیه ای از طرف زمین هستند و از دل آن استخراج شده اند. نه تنها زیبایی آن ها خیره کننده و چشم نواز است؛ بلکه آثار مثبت فراوانی نیز در زندگی شما در تمامی جنبه ها دارد، بنابراین به آن ها توجه بیشتری کنید.

پاک کردن انرژی کریستال ها

کریستال ها انرژی افرادی که از آن ها استفاده کرده اند را می گیرند، بنابراین اگر به منظور خاصی آن ها را تهیه کرده اید، پیش از استفاده آن ها را پاکسازی کنید تا بالاترین کارایی را داشته باشند.

پاکسازی کریستال ها روش های متفاوتی دارد که در این مقاله به چند روش آن اشاره می کنیم:

مقداری نمک دریا در یک شیشه بریزید و آن را با آب چشمه پر کنید. سنگ خود را به مدت 24 ساعت در آن قرار دهید تا تمام ناخالصی ها و انرژی های منفی اش از بین برود.

کریستال ها را به مدت 24 ساعت در برنج قهوه ای خیس دهید، پس از آن برنج قهوه ای را دور بریزد.

برای پاکسازی کریستال هال کوچکتر، آنها را کنار خوشه های بزرگتر آمیتیس و یا کوارتز بزرگ قرار دهید.

گیاهان به طور طبیعی کریستال ها را پاکسازی می کنند، از این رو یا آن ها را روی گیاهان قرار دهید و یا 24 ساعت آن ها را در خاک دفن کنید.

نور خورشید نیز یکی از بهترین پاک کننده های کریستال است و علاوه بر آن انرژی های آن را شارژ می کند.

جواهرات خود را گرامی بدارید و به آنها اجازه بدهید که شادی و نشاط را به زندگی شما وارد کنند. سنگ های طبیعی هدیه ای از طرف زمین هستند و از دل آن استخراج شده اند. نه تنها زیبایی آن ها خیره کننده و چشم نواز است؛ بلکه آثار مثبت فراوانی نیز در زندگی شما در تمامی جنبه ها دارد، بنابراین به آن ها توجه بیشتری کنید.

اثر کریستال ها در واستو

جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط کلاس های جواهرسازی

سوالات و پاسخ هایی  که در این بخش بیشتر مطرح شده است .

کریستال ها یک ابزار قدرتمند برای ایجاد ارتباط میان انسان و زمین است. کریستال ها المان های مکانی را با انرژی های زمین پیوند می دهند.

کریستال کوآرتز جریان انرژی را فعال می کند و از این طریق پای شادی و نشاط را به فضای اطرافتان می کشاند. یکی از مهمترین عملکردهای کریستال ها در واستو پاکسازی و انتقال انرژی های منفی است.

بله ، هم بصورت حضوری و هم بصورت آنلاین و غیرحضوری برگزار می کنیم

برای اطلاعات بیشتر به بخش دوره های آموزشی در همین سایت مراجعه کنید .

اگر به عنوان زیور آلات از کریستال ها استفاده کنید و یا آن ها را در نزدیکی خود قرار دهید، انرژی شخصی شما بالا می رود، فضا را پاکسازی می کند و رونق و رفاه بیشتری را جذب زندگی شما می کند.

ارتعاشات کریستال به سمت منطقه آسیب دیده و مشکل دار حرکت می کند و به آرامی آن را اصلاح می کند و همین امر موجب می شود که احساس بهتری داشته باشید و پر انرژی تر باشید.

میدان های قوی انرژی کریستال های طبیعی، ترس های احساسی که برای مدت زمان طولانی در شما به دام افتاده اند را رها می کند.

این سنگ می تواند پول و خوشبختی را به سمت شما جذب کند. یک خوشه بزرگ از سنگ سیترین را در کنار میز کار خود بگذارید و از این طریق رفاه را به زندگی خود دعوت کنید.

آخرین فرصت ثبت نام با هزینه های سال 99 برای دوره های آموزش آنلاین فقط تا پایان امسال - تماس : 05 05 58 22 - 28111110اینستاگرام پویا اندیش - کلیک کنید .
+