شروع طراحی با پاستل

مداد رنگی های خود را کنار بگذارید، حالا زمان نقاشی با پاستل است.
پاستل ها قرن هاست که توسط هنرمندان به کار گرفته می شوند و به دلیل قابلیت حمل، نیاز به آب، قلمو و یا پالت ندارند.
اما در ابتدا باید با مفهوم پاستل آشنا شوید، پاستل مفهوم واضح و مشخصی ندارد.
جالب است بدانید که اثری که با پاستل خلق می شود، پاستل یا طراحی پاستلی، نقاشی پاستلی نامیده می شود.
فعل پاستل به معنی ایجاد یک اثر هنری با استفاده از پاستل است.
و هنگامی که به عنوان صفت استفاده می شود، معنای رنگ پریده به خود می گیرد.
پاستل ها به شکل قلمی و از ترکیب رنگدانه های پودری و چسب تولید می شوند.
رنگدانه های پاستل مشابه رنگدانه های موجود در سایر ابزار رنگی مانند رنگ روغن است.
بیندر یا چسب ته رنگ خنثی و اشباع کمی دارد.

شروع نقاشی با پاستل

پاستل های قلمی نرم در جابه جایی ها کثیف می شوند، پس پیش از رنگ آمیزی باید آنها را با پارچه تمیز کنید.
انتخاب یک سطح با ته رنگ بهتر از سفید خالص است.
می توانید این کاغذها را به صورت آماده تهیه نموده و یا با استفاده از اکرلیک یا آبرنگ اندکی رنگ آن را تغییر دهید.
برای جلوگیری از محو شدن و یا لکه دار شدن می توانید در حین طراحی از فیکساتیو در محل مشخص استفاده نمایید.
توجه داشته باشید که استفاده ی بیش از حد از فیکساتیو در نهایت منجر به کدر و تیره شدن کار خواهد شد.
این کار را بر روی نقاشی های مختلف تمرین و تکرار کنید.