رفع اشتباهات فوکوس در عکاسی

فوکوس در عکاسی دارای اهمیت بسیار زیادی است.
اگر تصویر شما به طور صحیح فوکوس نشده باشد، به احتمال زیاد غیر قابل استفاده خواهد بود.
من معمولا این گونه تصاویر را حذف می کنم و احتمالا شما هم همین کار را انجام می دهید.
اولین کاری که من انجام می دهم این است که زمانی که از پشت دوربین نگاه می کنم
ابتدا بزرگنمایی را انجام می دهم و عکس می گیرم.
اگر سوژه، شارپ باشد، مشکلی نیست ولی اگر شارپ نبود، دوباره عکس می گیرم.
از آنجایی که تصویر تار، هیچ راه حلی ندارد و قابل استفاده نیست،
شما باید نحوه فوکوس برای دوربین خود و هر آنچه که باعث تار شدن یک تصویر می شود را یاد بگیرید.
در اینجا دلایل شارپ نبودن فوکوس را توضیح می دهیم.

فوکوس در عکاسی