رفع اشتباهات فوکوس در عکاسی

فوکوس در عکاسی دارای اهمیت بسیار زیادی است.
اگر تصویر شما به طور صحیح فوکوس نشده باشد، به احتمال زیاد غیر قابل استفاده خواهد بود.
احتمالا شما این گونه تصاویر را حذف می کنید.
اولین کاری که بسیاری عکاسان انجام می دهند این است که زمانی که از پشت دوربین نگاه می کنند
ابتدا بزرگنمایی را انجام می دهند و عکس می گیرند.
اگر سوژه، شارپ باشد، مشکلی نیست ولی اگر شارپ نبود، دوباره عکس می گیرند.
از آنجایی که تصویر تار، هیچ راه حلی ندارد و قابل استفاده نیست،
شما باید نحوه فوکوس برای دوربین خود و هر آنچه که باعث تار شدن یک تصویر می شود را یاد بگیرید.
در اینجا دلایل شارپ نبودن فوکوس را توضیح می دهیم.

photography - با رفع اشتباهات فوکوس عکس بهتر بگیرید