چطور کودکان به وسیله‌ی هنر، مهارت‌ ایجاد می‌کنند؟

۳ تا ۴ سال؛ «ببین چی کار کردم!»

او سه سال دارد و در هر دست یک قلم گرفته و رنگ‌ها را یکی پس از دیگری روی کاغذ اعمال می‌کند.
نحوه‌ی تغییر لایه‌های رنگ برایش خیلی جذاب است، اما آنقدر روی کاغذ رنگ ریخته که کاغذ به رنگ قهوه‌ای تیره درآمده و در حال چکه کردن است و به سختی می‌توان آن را از سه‌پایه نقاشی جدا کرد.
اما او که در این سن خودمحور است، با هیجان معلم خود را صدا می‌زند و می‌گوید
«ببین چی کار کردم!» کمی آنطرف‌تر پسری چهار ساله به  نشسته.
او کاغذ خود را از دایره‌هایی رنگی بزرگ پر کرده و از انجام این کار احساس قدرت می‌کند.

childern art - کسب مهارت گوناگون توسط هنر برای کودکان