خلاصه نویسی در زبان انگلیسی

خلاصه نویسی در زبان انگلیسی

دانش آموزان زبان انگلیسی شما بر روی مهارت های نوشتاری و خوانداری خود کار میکند، درست است؟
اما احتمالا شما هیچوقت زمان کافی برای رسیدن به هر دو مورد را ندارید ، خصوصا زمانیکه از دانش آموزان تمرین صحبت کردن هم نیز بخواهید.
خب، چطور میشد اگر شما میتوانستید این دو مهارت را در یک فعالیت با هم ادغام کنید؟
بهترین فعالیت برای پیشرفت یادگیری نوشتاری دانش آموزان و درک مطلب آنها، خلاصه نویسی است.
در حالیکه ممکن است دانش آموزان این موضوع را تشخیص ندهند، اما خواندن و نوشتن شدیدا با یکدیگر مرتبط اند و به راحتی میتوان آنها را در یک تمرین با هم ادغام کرد.
اگرچه شما ممکن است بخواهید تنها بر روی یک مهارت در کلاستان توجه کنید، اما ادغام این دو مهارت درون خلاصه نویسی، محدوده وسیع تری از اطلاعات را در اختیار دانش آموزان میگذارد که میتوانند برای تکالیف آینده از آنها استفاده کنند.

مهارت خلاصه نویسی در زبان انگلیسی
خلاصه نویسی  summary

چگونه خلاصه نویسی موجب بهبود درک مطلب میشود؟

خلاصه نویسی نیازمند این است تا دانش آموزان دقیق تر بخوانند.
از آنجا که آنها باید بیش از یکبار یک متن را بخوانند تا مضمون ایده های بیان شده را بفهمند، دانش آموزان اطلاعات بیشتری را نسبت به یکبار خواندن شناخته و کسب میکنند.
دانش آموزان هنگام خواندن متن باید سوال کنند، که به آنها کمک میکند تاهنگام خواندن، به سوال هایشان نیز پاسخ داده شود.
همچنان که دانش آموزان متن را دقیق تر میخوانند، آنها نکته برداری خواهند کرد و نکات مهمی که در خلاصه نویسی لازم است را جستجو میکنند.

این نوع فعالیت خوانداری به دانش آموزان کمک میکند تا ارتباط بین افکار و بهبود شناخت آنها از لغات را از طریق متن درک کنند.
اگر شما نمیتوانید دانش آموزانتان را به خوانندگانی فعال تبدیل کنید که از اینکه کتاب را خودشان بخوانند، لذت ببرند، برای آنها تمرین های خلاصه نویسی را در کلاس تدارک ببینید که موجب میشود تا بیشتر بخوانند.

چگونه خلاصه نویسی موجب بهبود مهارت های نوشتاری میشود؟

بعد از اینکه دانش آموزان خواندن متن را تمام کردند، آنها یک پاراگراف کامل را که حاوی ایده ی اصلی بیان شده در متن است را می نویسند.
ساختار تک پاراگرافی به دانش آموزان کمک خواهد کرد تا به ساختاری که برای نوشتن پاراگراف در انشاء هایشان لازم دارند را تقویت کند.
همچنان که دانش آموزانتان این پاراگراف ها را می نویسند، ساختار متن اصلی – لغات و جملات – بر نوشتن آنها تاثیر خواهد گذاشت.
آنها مجبور به نوشتن جملات ابتکاری خواهند شد، اما همچنان میتوانند از برخی از ساختارها سرمشق بگیرند.
اگر خلاصه نویسی دانش آموزان به متن اصلی بسیار نزدیک بود، آنها را مجبور کنید تا از دوباره آن را بنویسند.
از این مطمئن شوید که برای دانش آموزان مشخص است که کدام لغات و عبارت ها نیاز به تغییر دارند تا مناسب با قالب خلاصه نویسی شود.

بهبود مهارت خلاصه نویسی
خلاصه نویسی در زبان انگلیسی

6 اصل مورد نیاز دانش آموزان زبان انگلیسی برای خلاصه نویسی

1. قالبِ نوشتن خلاصه نویسی را یاد بگیرند.

ممکن است که ضروری باشد تا قالبِ نوشتن خلاصه نویسی را بیش از یکبار به دانش آموزانتان آموزش دهید.
در دفعه اول، آنها میتوانند بسیار خوب آنرا درک کنند، اما احتمالا در طول این دوره آموزشی نیاز به یادآوری خواهند داشت.
یک نکته اصلی که باید دانش آموزان بدانند این است که یک خلاصه بسیار کوتاه تر از متن اصلی است.
تا زمانی که آنها به سطوح بالا در زبان انگلیسی برسند، برای ساده سازی فرایند، از تک پاراگراف برای خلاصه نویسی استفاده کنید.
این محدودیت نیز موجب میشود تا شما متن هایی را انتخاب کنید که بتوان آنها را در یک پاراگراف خلاصه کرد.
بعد از اینکه توضیح دادید که خلاصه چیست و طول آن چقدر است، شما باید لغات و عبارت هایی را که میتوان از آنها در خلاصه نویسی استفاده کرد را به دانش آموزانتان معرفی کنید.

2. هنگام خواندن، سوال بپرسند.

به دانش آموزانتان آموزش دهید تا هنگامی که متن را میخوانند، در مورد آن سوال بپرسند.
همه دانش آموزان به این نوع آموزش زبان انگلیسی نیاز دارند.
اگر شما قبلا متن هایی را در کلاس خوانده باشید و در مورد آن در کلاس بحث کرده باشید، این مرحله برای شما راحتتر خواهد بود.
همچنان که در مورد متن بحث میکنید، شما در واقع از دانش آموزانتان در مورد آنچه که خوانده اند، سوال نیز پرسیده اید.
از این رو، افراد کلاس باید این نشانه ها را دریابند و قادر باشند تا سوال های خود را از شما بپرسند.

برخی از سوال های اساسی که دانش آموزان باید هنگام خواندن، بپرسند بدین شکل است:

  • نویسنده میخواهد چه چیزی را به خواننده ی متن بفهماند؟
  • چرا نویسنده همچین نظر و دیدگاهی دارد؟
  • چگونه نویسنده نظر خود را اثبات میکند؟
  • آیا نویسنده پیشنهاد/راهنمایی/راه حل برای یک مشکل بیان میکند؟
  • این عبارت به چه معناست؟ چگونه این عبارت به موضوع و ایده اصلی یا نکات حمایتی مرتبط است؟

زمانیکه دانش آموزان پاسخ سوال های خود را بیابند، آنها میتوانند بسیار راحتتر خلاصه متن را بنویسند.

شیوه های خلاصه نویسی
خلاصه نویسی آسان

3. ایده اصلی متن را بیابند.

گاهی اوقات، دانش آموزان زبان انگلیسی برای یافتن ایده اصلی در متن دچار مشکل میشوند.
البته، در سطوح بالاتر، متن ها آگاهانه پیچیده هستند تا دانش آموزان ایده های مختلف را در کنار یکدیگر قرار دهند تا یک ایده اصلی مرتبط بدست آورند.
اگر دانش آموزان با نوشتن بیان تز و جملات اصلی پاراگراف ها مشکل دارند، یافتن ایده اصلی متن برای آنها بسیار سختتر خواهد بود. مطمئن شوید که این نکات از انشاء نویسی را بررسی میکنید که موجب راحت تر شدن خلاصه نویسی میشوند.

4. به نظر نویسنده پی ببرید.

در حالی که همه ی متن ها شامل نظر نیستند، اما شما باید چگونگی پیدا کردن آن را به دانش آموزانتان آموزش بدهید.
در متن هایی که نویسنده از عبارت هایی مثل “من بر این باورم”، “من فکر میکنم” و غیره استفاده میکند، تشخیص نظر آنها راحتتر است.
در سطوح بالاتر، آن عبارتها در متن وجود ندارند، از این رو دانش آموزان باید وجه نماهایی که نظری را بیان میکنند در متن بیابند.

خلاص نویسیدر مدرسه
روش های خلاصه نویسی

5. هدف نویسنده را بدانند.

در حالی که یک متن ممکن است حاوی نظری نباشد، همچنان یک هدف برای دانش آموزان وجود دارد تا آنرا بیابند و در مورد آن بنویسند.
برای چه دانش آموزانتان این متن را میخوانند؟ آنها موظفند بعد از خواندن متن، به چه چیزی پی ببرند؟
دانش آموزان در این مرحله باید سوال های بیشتری بپرسند.
دانش آموزان باید در حالیکه سوال های کلی مورد نیاز هنگام خواندن را بررسی میکنند، به سوال های همراه با این مرحله پی ببرند.
سوال هایی که برای یافتن هدف نویسنده پرسیده میشود، شامل:

  • چه نوع متنی (آموزنده، متقاعد کننده، داستانی) است؟
  • آیا نویسنده سعی بر تغییر نظر من درباره ی موضوع دارد؟
  • آیا نویسنده یک مشکل را برجسته میسازد؟

6. ایده های جانبی را بیابند.

این مرحله معمولا راحتترین مرحله برای دانش آموزان است.
آنها باید بدنبال نکاتی در متن باشند که نظر و هدف نویسنده را حمایت میکند.
بررسی اینکه چه مواردی نکات کلیدی هستند و چه مورادی نکاتی هستند که نیاز به وارد کردن آن در خلاصه نیست، ایده ی خوبی است.
طی اولین جلسه خلاصه نویسی، شما میتوانید از دانش آموزان بپرسید که آیا فکر میکنند باید مورد خاصی را در خلاصه وارد کرد یا نه. این موضوع موجب میشود تا تفاوت بین ایده های جانبی جزئی و اصلی را بهتر درک کنند.

آموزش خلاصه نویسی
مهارت خلاصه نویسی در زبان انگلیسی

3 نکته مهم برای بهبود مهارت خلاصه نویسی در زبان انگلیسی

ما اساس های مورد نیاز برای نوشتن یک خلاصه را میدانیم، اما چگونه میتوانیم
کیفیت خلاصه نویسی دانش آموزان را بهبود بخشیم؟ در اینجا سه نکته وجود دارد.

1. مختصر نویسی را به آنها بیاموزید.

یکی از سخت ترین موارد برای دانش آموزان زبان انگلیسی، فهمیدن مختصر نویسی است.
در طی اولین سال یادگیری زبان، دائما به آنها میگویند که بنویسند.
همچنان که دانش آموزان به سطوح بالاتری میرسند، آنها باید سبک خود را تغییر دهند و جملات مختصر تری بنویسند.
این موضوع بطور بخصوصی در خلاصه نویسی اهمیت دارد.
آموزش نوشتن جملات مختصر، نیازمند زمان و انرژی قابل توجهی است اما شما میتوانید
با آماده سازی درس های کوچکتر و تمرین هایی در طول دوره آموزشی، شرایط پیشرفت را برای آنها فراهم کنید.
مسیر اصلی، یادآوری دانش آموزان است تا بر روی نوشتن در حالت معلوم بجای حالت مجهولی تمرکز کنند.
همچنان که شما موارد بیشتری را برای خلاصه سازی تعیین میکنید، شما عبارت های بیشتری را میبینید که نیاز به تصحیح دارند.
همچنین، آموزش مختصر نویسی میتواند با درسهایی که بر روی مهارت های تصحیحی تمرکز میکنند، ادغام شود.

2. در مورد فیلم ها صحبت کنید.

وقتی که دانش آموزان، زمان سختی را برای تمییز دادن ایده های جانبی اصلی و جزئیاتی که میتوان آنها ر حذف کرد، پشت سر گذاشته اند، مثال هایی را برای استفاده دانش آموزان فراهم کنید.
راحتترین روش برای اینکه دانش آموزان این تفاوت را درک کنند، استفاده از فیلم است.
حتی شما میتوانید برای دانش آموزان در کلاس فیلم پخش کنید و یا آن فیلم را برای کار درخانه آها در کنار سایر تمرین ها تعیین کنید. اگر شما وقت این را ندارید تا در کلاس فیلم ببینید، از دانش آموزانتان در مورد فیلم هایی که دوست دارند و یا اخیرا دیده اند، بپرسید.

همچنان که آنها فیلم را برای شما شرح میدهند، به آنها خاطر نشان کنید که نیاز نیست تا همه ی جزئیات را بیان کنند.
این مورد موجب میشود تا دانش آموزان بفهمند که برای درک یک داستان، نیاز به تمام جزئیات نیست. اگر همچنان آنها مشکل دارند، از آنها بخواهید تا در تنها سه جمله فیلم را برای شما توضیح دهند. برای اینکه جملاتی را ارائه بدهند، مدت کمی طول میکشد اما در نهایت آنها موضوع را خواهند فهمید.

نوشتن summary
خلاصه نویسی زبان انگلیسی

3. بدون متن، خلاصه بنویسید.

همانطور که قبلا اشاره شد، ممکن است دانش آموزان برای رونوشت گرفتن لغات انگلیسی و عبارتها از متن اصلی وسوسه شوند.
زمانیکه شما از آنها میخواهید تا از سبک نوشتن متن اصلی بهره ببرند، مشخصا از آنها نمیخواهید که از متن اصلی رونوشت بگیرند و یا حتی در خلاصه خود از نقل قول ها استفاده کنند.
برای اینکه این عادت رونوشت گیری آنها را با یک تمرین از بین ببرید، باید از آنها بخواهید تا متن را چندین بار بخوانند و نکته برداری کنند. سپس، متن اصلی را از آنها بگیرید و از آنها بخواهید تا خلاصه متن را بنویسند.

بعد از اینکه خلاصه نویسی آنها تمام شد، متن اصلی را به آنها برگردانید تا بتوانند آنرا بررسی کنند و مطمئن شوند که تمام جزئیات ضروری را ذکر کرده اند.
این فرایند نه تنها موجب میشود تا دانش آموزان به سبک خودشان بنویسند، بلکه حافظه آنها را نیز تقویت خواهد کرد.
حال زمانیکه این فرایند، با مواد درسی خوانداری که رویدادهای جاری و یا موضوع های اجتماعی را پوشش دهد، ادغام شود، دانش آموزان درک کلی بهتری از جهان اطراف خود پیدا خواهند کرد.

سوالات و پاسخ هایی  که در این بخش بیشتر مطرح شده است .

داستان گویی یک تجربه اجتماعی مشترک است
و پاسخی از شادی، ناراحتی، همدلی، هیجان و انتظار را بر می انگیزد که همه ی اینها موجب تقویت رشد اجتماعی و احساسی فرد میشود.

کلید موفقیت در داستان گویی، داشتن داستان مناسب برای توانایی ذهنی و زبانی کودکان است.

بله ، هم بصورت حضوری و هم بصورت آنلاین و غیرحضوری برگزار می کنیم برای اطلاعات بیشتر داخل سایت تصویرگران پویا اندیش شوید.

خلاصه نویسی نیازمند این است تا دانش آموزان دقیق تر بخوانند.
از آنجا که آنها باید بیش از یکبار یک متن را بخوانند تا مضمون ایده های بیان شده را
بفهمند.

دانش آموزان هنگام خواندن متن باید سوال کنند، که به آنها کمک میکند تا
هنگام خواندن، به سوال هایشان نیز پاسخ داده شود.

ساختار تک پاراگرافی به دانش آموزان کمک خواهد کرد تا به ساختاری که برای نوشتن پاراگراف در انشاء هایشان لازم دارند را تقویت کند.

قالبِ نوشتن خلاصه نویسی را یاد بگیرند.
هنگام خواندن، سوال بپرسند.
ایده اصلی متن را بیابند.
به نظر نویسنده پی ببرید.
هدف نویسنده را بدانند.

توجه : تخفیفات جمعه سیاه را از دست نده ، فقط تا روز دوشنبه 8 آذرماهاینستاگرام پویا اندیش - کلیک کنید .
+