99d57b47706359.588245fe64915 - ساخت شخصیت های کارتونی در cinema 4d

ساخت شخصیت های کارتونی در Cinema 4D

تصویرگران و انیماتورهای بسیاری در سالهای اخیر با استفاده از هنر سه بعدی در بازهای گوشی و ویدئویی تاثیرگذار بوده اند.
با استفاده از اجزای سه بعدی، به هنر دو بعدی زیبایی، عمق و بعد افزوده خواهد شد.
با استفاده از این روش، یک ویژگی در Cinema 4D که سالها وجود داشته، شاهد تغییراتی جدی خواهیم بود.
با استفاده از گزینه های Powerful Sketch و Toon module در Cinema 4D،
می توانید هنر سه بعدی خود را تنها با چند کلیک به تصاویر کارتونی تبدیل کنید.

انعطاف پذیری Sketch و Toon module امکان تجربه ی حالت های سایه زنی دو بعدی
مختلفی را فراهم می سازد و سبب واکنش آن در نور خواهد شد.
طراحی ساختمان و شخصیت در سه بعدی سبب انعطاف پذیری بیشتر خواهد بود،
و همچنین می توانید به راحتی آن را چرخانده و از complex rigs استفاده نکنید.
چیزهای ساده ای مثل این نه تنها Cinema 4D را به نرم افزاری قدرتمند برای هنرمندان
سه بعدی تبدیل کرده است، بلکه همین شرایط را برای تصویرگران و انیماتورهای دو بعدی فراهم می سازد.

cartoon - ساخت شخصیت های کارتونی در cinema 4d
motion - ساخت شخصیت های کارتونی در cinema 4d