rangh tarahi dakheli 5 - اهمیت دکوراسیون داخلی

 

 

if design 202311 - اهمیت دکوراسیون داخلی اهمیت دکوراسیون داخلی

انسان همواره به دنبال آرامش بوده است. هر انسانی با توجه به سرشت خود به نوعی آرامش را به دست می آورد.
خانه بهترین مکانی است که انسان در آن به آرامش می رسد.
انرژی هایی که در طول روز از دست می روند، تنها در محیط گرم و آرامش بخش خانواده می توانند دوباره به روح انسان بر می گردند.
این روزها اهمیت دکوراسیون داخلی و طراحی فضای منازل بیش از گذشته نمود پیدا کرده است.

هر یک از افراد خانواده ساعات زیادی را در منزل می گذرانند که باید بتوانند در آن احساس آرامش کنند.
تغییر دکوراسیون داخلی می تواند منجر به تغییراتی در خلق و خو شود.
چنانچه این تغییر همراه با ذوق هنری و اشتیاق باشد تأثیری دو چندان خواهد داشت
و بدون شک خانه به محیطی گرم و دل‌چسب تبدیل می شود.

استفاده از اشکال منظم و چند ضلعی، دوایر، بیضی و یا تلفیق این اشکال در طراحی و
دکوراسیون سقف بسیار متفاوت تر از طرح های مرسوم چهار ضلعی است که در منازل
مدرن و امروزی بیشتر دیده می شود.
به طور کلی نحوه کار سقف دچار تحولات زیادی شده است و میلگرد و رابیتس دیگر
تنها ابزار دکوراسیون سقف نیستند.
دکوراسیون داخلی با استفاده از نقش برجسته و تابلوهای سفال برجسته به گونه ای
متفاوت از گذشته می تواند تغییراتی را در فضای داخلی به وجود آورد.