طراحی فضای مسکونی

فضای مسکونی از دلنشین ترین ، بحث بر انگیز ترین و پر چالش ترین فضا های طراحی داخلی است . علاوه بر موضوعات فنی و سلیقه افراد استفاده کننده از این فضا موضوع طراحی را پیچیده می کند .
تقسیم بندی های فضای مسکونی دارای استاندارد ها و ضوابط خاص خودش می باشد و رعایت آنها بسیار مهم است . در طراحی داخلی مسکونی در نظر داشتن فضای عمومی و خصوصی اهمیت ویژه ایی دارد و این مسئله چیزی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت.