طراحی فضای کوچک

مدیریت فضای های کوچک

در فضاهای کوچک اضافه کردن کاربری های مختلف به یک عنصردارای اهمیت ویژه ایی است. بسیار اتفاق می افتد طراحان تدابیر ویژه ایی برای این دسته فضاها در نظردارند . در این مقاله قصد داریم یکی از پروژه های گروه معماران Ines Brandao  را بررسی نماییم.

در این پروژه طراحان با آپارتمانی کوچک و با فضای محدود و فشرده روبرو هستند و باید تقسیم های دلخواه فضایی را به درستی انجام دهند ، اولین حرکت ایجاد اختلاف سطح بوسیله نیم طبقه وتقسیم فضای اصلی بود تا بتوانند فضای خصوصی و عمومی را حتی در این متراژ کم بوجود بیاورند .
این روش تقسیم فضا علاوه بر کارکرد فنی ، خود بسیاری از کاربری ها را در دل خود جای داده است. کوچک بودن فضا امکان ایجاد جایگیری تخت خواب دو نفره را فراهم نمیکرد . بنابراین طراحان در حجم بوجود آمده یک مدل تخت خواب که قابلیت حرکت دریک راستا را دارد تعبیه نمودند. این تخت به صورت سه حالته مورد استفاده قرار می گیرد.