COMPACT DESIGN 1 - مدیریت فضاهای کوچک

tick - مدیریت فضاهای کوچکمدیریت فضای های کوچک

در فضاهای کوچک اضافه کردن کاربری های مختلف به یک عنصردارای اهمیت ویژه ای است.
بسیار اتفاق می افتد طراحان تدابیر ویژه ای برای این دسته فضاها درنظر دارند.
در این مقاله قصد داریم یکی از پروژه های گروه معماران Ines Brandao را بررسی نماییم.

در این پروژه طراحان با آپارتمانی کوچک و با فضای محدود و فشرده روبرو هستند و
باید تقسیم های دلخواه فضایی را به درستی انجام دهند.
اولین حرکت ایجاد اختلاف سطح بوسیله نیم طبقه وتقسیم فضای اصلی بود تا بتوانند
فضای خصوصی و عمومی را حتی در این متراژ کم بوجود بیاورند.
این روش تقسیم فضا علاوه بر کارکرد فنی ، خود بسیاری از کاربری ها را در دل خود جای داده است.
بنابراین طراحان در حجم بوجود آمده یک مدل تخت خواب که قابلیت حرکت دریک راستا را دارد تعبیه نمودند.
این تخت به صورت سه حالته مورد استفاده قرار می گیرد.