gazakhori 3 - فضای غذاخوری - طراحی داخلی

لوازم میز غذا خوری

ابعاد میز صرف غذا بستگی به ابعاد فضا و همچنین لوازم میز غذا خوری دارد.
سطح لازم برای این لوازم ۶۰ سانتی متر عرض و ۳۷٫۵ سانتی متر طول است.
البته اندازه استاندارد این از نظر طول ۴۵ سانتی متر است.

این فضا به سرو غذا و نوشیدنی و جایی برای حرکت آزادانه دستهاست.
میز غذا خوری به طول میانگین ۶۰ سانتیمتر عرض برای هر نفر محسوب می شود،
البته عناصر دیگری هم این بین دخیل هستند به طور مثال تعداد کاربران استفاده کننده از
این میز و یا فضای مورد نیاز یک صندلی غذا خوری دسته دار ۱۰۰ سانتیمتر است.
باید دقت داشت که محل پایه های میز در تعداد افرادی که دور میز می نشینند تعیین کننده است.

  if architecture interior 27 809104 - فضای غذاخوری - طراحی داخلی فضای غذاخوری

طرح و دیزاین فضای غذاخوری براساس فرم و اندازه میز ناهار خوری تعیین می شود.
اتاق ناهار خوری انعطاف پذیری زیادی دارد، چنانچه در سبک های گذشته،
یک اتاق غذا خوری رسمی محلی خاص را در پلان اشغال می کرد.
اما امروزه این اتاق به گستره ای از موضوعات مختلف معطوف شده و یا سبک های مختلف طراحی و زندگی انطباق یافته است.

اتاق غذاخوری ممکن است در امتداد آشپزخانه، درون یک نشمین بزرگ و یا فضایی مجزا
باشد که برای برگزاری ضیافت شام در نظر گرفته شده باشد.
صرف نظر از شکل و فرم، فضای غذا خوری باید در مجاورت آشپزخانه قرار گرفته تا انتقال غذا به میز و پاک کردن،
نظافت به سهولت صورت گیرد و سرویس دهی به فضای غذا خوری به درستی و به سرعت انجام شود.

gazakhori 2 - فضای غذاخوری - طراحی داخلی