دایره در طراحی داخلی

فرم دایره در طراحی داخلی :

فرم دایره از همه طرف ، ارزشی همگن و یکسان دارد این بدان معنی است که دایره جهت
نمی شناسد و به همین دلیل ترکیب جذاب آن از ساده ترین نوع ترکیبات است.
کارل گوستاو یونگ به این نتیجه رسیده است که دایره و مربع فرم های اولیه هستند که به
عنوان مظاهر کمال و سادگی در رویاها دیده می شوند.
دایره نه آغاز دارد و نه پایان حرکتی است بی پایان که همراه به نقطه آغازش باز می گردد.

این واقعیتی است که از آن در ساختن چرخ به عنوان وسیله حرکت استفاده شده است.
از سوی دیگر دایره تصویری است از خورشید و ماه و به این دلیل همواره ارزشی نمادین بوده است.
نقطه ای که روی محیط دایره باشد با فاصله ای ثابت از مرکز که دقیقا قابل تعیین و در دوران است.
فرم دایره حتی در دوران باستان نقش بارزی در تعیین نسبت ها داشته است.
ویترویوس دریافته بود که انسانی که به پشت بخوابد و دست ها و پاهایش را باز کند
انگشتان دست و پایش مماس با دایره ای خواهند بود که به مرکز ناف او ترسیم می شود.

در نتیجه
(( اگر طبیعت بدن انسان را به ترتیبی ساخته است که اعضا آن متناسب با شکل کلی آن
باشند پس باید این اعتقاد درست بوده باشد که می گفتند در ساختن یک فضا نیز
بایسیتی اجزاء ساختمان متقارن و متناسب با شکل کلی آن باشند ))

دایره در طراحی داخلی

هر فرمی به شرط استفاده صحیح وسیله ای است برای بیان یک اندیشه و به این ترتیب دارای مفهومی عمیق تر از ظاهرش می باشد.
اما در عین حال هر فرمی در ساختمان تابع روش هایی ساختاری بنا نیز هست.
ساختمان به شیوه اسکلت با تیرها و ستون های حمال بیشتر مناسب فرم هایی با زاویه های قائمه است.
ساختمان بدون اسکلت برای قوس و در نتیجه فرم دایره مناسب بیشتری دارند.
با پیدایش مصالح جدید و ابداع روش های نوین سازه ای در قرن بیستم در معماری مدرن از نظر فرم تقریبا همه چیز امکان پذیر شد،
این واقعیت ، استفاده صحیح از فرم را به مراتب دشوار کرد و حتی اغلب منتهی به استفاده نادرست از فرم شد.

موزه گوگنهایم

کاربردی کردن دایره در طراحی داخلی

در معماری یونان باستان – این فرم نسبتا نادر بود. از این فرم بیش از هر چیز در ساختن تئاتر استفاده شده است.
اما این تئاترها را در واقع نمی توان ساختمان نامید:
در زمینی شیب دار خاک یا سنگ را طوری برمی داشتند که محوطه به شکل نیم‌دایره و مسطح بوجود می آید.
در اینجا انتخاب این شکل هندسی به دلایل عملکردی و صوتی بوده است.

در معماری یونان باستان ساختمان دایره شکل خیلی کم است و این پدیده دو دلیل دارد:
نخست اینکه این فرم که از همه طرف بسته و پوسته باشد ، بدون جهت مشخص در تضاد با طرز تفکر آنان بود و
دوم اینکه برای روش ساختمان سازی یونانیان که استفاده از ستون و تیر بود فضاهای مربعی مناسب تر می بودند.

تصویر طراحی داخلی

موزه گوگنهایم در نیویورک با رامپ های مارپیچ دوران جدیدی در ساختمان موزه ها را آغاز کرد:

بجای تعداد زیادی فضا های مجزا و در کنار هم قرار گرفته که امکان هر نوع جهت یابی را از
تماشاگر می گرفت اینک راهی قرار گرفته بود قابل اندازه گیری و کنترل که به بیننده در هر
لحظه این امکان را می داد که ببیند در کجا قرار دارد.
با فرم مدور ساختمان که از خارج هم قابل رویت است ساختمان بطور مشخص خودش را از
محیط کاملا متمایز نشان می دهد.

عکس طراحی داخلی

جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط کلاس های دکوراسیون داخلی

سوالات و پاسخ هایی  که در این بخش بیشتر مطرح شده است .

فرم دایره از همه طرف ، ارزشی همگن و یکسان دارد این بدان معنی است که دایره جهت
نمی شناسد و به همین دلیل ترکیب جذاب آن از ساده ترین نوع ترکیبات است.

دایره و مربع فرم های اولیه هستند که به
عنوان مظاهر کمال و سادگی در رویاها دیده می شوند.
دایره نه آغاز دارد و نه پایان حرکتی است.

بله ، هم بصورت حضوری و هم بصورت آنلاین و غیرحضوری برگزار می کنیم
برای اطلاعات بیشتر به بخش دوره های آموزشی در همین سایت مراجعه کنید .

از فرم دایره بیش از هر چیز در ساختن تئاتر استفاده شده است.
اما این تئاترها را در واقع نمی توان ساختمان نامید.

نخست اینکه فرم دایره که از همه طرف بسته و پوسته باشد ، بدون جهت مشخص در تضاد با طرز تفکر آنان بود و
دوم اینکه برای روش ساختمان سازی یونانیان که استفاده از ستون و تیر بود فضاهای مربعی مناسب تر می بودند.

فرم دایره حتی در دوران باستان نقش بارزی در تعیین نسبت ها داشته است.

اولین و مهم‌ترین معنای این شکل، ابدیت است؛ چون هیچ آغاز یا پایانی ندارد. دایره ارتباط تاریخی با خورشید و زمین و اجسام کیهانی دارد، بیضی مشابه کل جهان است.

آخرین فرصت ثبت نام دوره های آموزش هنری و نرم افزاریاینستاگرام پویا اندیش - کلیک کنید .
+