akasi jahan 2 - تاریخچه عکاسی جهان

تاریخچه عکاسی جهان

شاید بتوان گفت دوربین عکاسی به شکل کنونی الهام گرفته از اتاقک تاریکی است که
ابن هیثم در قرن 5 هجری برای مشاهده کسوف از آن استفاده کرده است.
جعبه ای تاریک که تنها روزنی داشت برای عبور نور و تصویری وارونه و واضح را در سطح مقابل ایجاد می کرد.
تاریخچه عکاسی جهان از همین جعبه تاریک شروع شد.

لئوناردو داوینچی نابغه قرن 16 میلادی در یادداشت هایش این وسیله را
Camera Obscura نامید و از سوراخ ریز روی جعبه به عنوان Pine Hole نام برده است.
جعبه تاریک توانست نظر نقاشان را به خود جلب کند و نقاشان ایتالیایی از آن برای طراحی دقیق مناظر استفاده می کردند.

نقاشی به این شیوه با معیارهای واقعی هم خوانی داشته و از پرسپکتیو بسیار صحیحی نیز بهره می برد.
بعدها یک ریاضی دان به نام Jerome Cardan با نصب یک عدسی محدب بر روی روزنه جعبه توانست وضوح تصویر را تا حد بسیار خوبی افزایش دهد. این تصاویر هنوز قابل چاپ نبودند.