magazine art - بازارکار تصوير سازی

بازار تصوير سازی

نقطه‌نظرات یک فرد حرفه‌ای فعال در حوزه‌ی تصویر سازی :

از سال ۱۹۷۵، مجله‌ی Artist’s & Graphic Designer’s Market به یک‌ مرجع
بی قید و شرط برای هنرمندانی که می‌خواهند مسیری موفقیت‌آمیز را در هنرهای زیبا،
تصویرسازی، کاریکاتور یا طراحی گرافیک طی کنند تبدیل شده است.
به غیر از اطلاعات تماس بیش از ۱۱۰۰ بازار هنری، AGDM حاوی مقالات و اطلاعات مفید و همچنین
مصاحبه ‌های مختلف با هنرمندان و خریداران هنر است.
در ادامه، مقاله‌ای که توسط تصویرساز ونویسنده Chris Gall نوشته شده است می‌پردازیم.