marahel tarahi dakheli - مراحل طراحی داخلی

۲- لکه گذاری روی پلان در طراحی داخلی

پس از کامل کردن اطلاعات برنامه فیزیکی، باید آن را بر روی پلان و یا نقشه مورد نظر لکه گذاری نمایید.
این لکه گذاری براساس سازماندهی فضاهای داخلی انجام می شود چنانچه این عمل بدون اطلاعات انجام پذیرد ممکن است پلان طراحی شده با مشکلاتی جبران ناپذیر مواجح شود.

به طور مثال در طراحی فضا های مسکونی، سرویس جزو فضا های عمومی به حساب می آید،
آشپزخانه جزو فضا های میانی و اتاق خواب در دسته فضا های خصوصی قرار می گیرد.
پس در این مرحله محدوده هر فضا را به تفکیک در پلان هاشور زده و ترسیم می نماییم.
به جای هاشور از انواع رنگ و اشکال هندسی هم می توانیم استفاده نماییم.

illustrationn - مراحل طراحی داخلی مراحل طراحی داخلی

۱- تهیه برنامه فیزیکی برای طراحی داخلی

در مرحله اول طراحی داخلی باید از فضایی که قصد داریم آن را طراحی کنیم یک
برنامه فیزیکی تهیه کنیم این برنامه شامل اطلاعات بنیادین درباره تعداد و متراژ ریز فضاهای
تشکیل دهنده آن فضا و میزان اشغال کل فضا است که از طریق استانداردهای فضایی
و نیز خواست یا سلیقه و نیاز های کارفرما، تهیه و تنظیم می گردد.
به طور مثال برنامه فیزیکی که برای یک فروشگاه لباس تدوین می گردید شامل متراژ کل فضا، تعداد و متراژ فضا نمایش کالا، تعداد و متراژ فضای انبار و … می باشد.

tarahi dakheli marahel 1 - مراحل طراحی داخلی